andr_gin

Resource update

FoE Helper / AppDutch

Resource update a year ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppDutch

Committed changes 2 years ago
Lithium_Grim

Translation changed

FoE Helper / AppDutch

!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! BELANGRIJK SVP LEZEN !!

Om de optimimale gebruikerservaring van FoE-Helper te beleven is het noodzakelijk deze toestemming te geven. Zodra dit is gebeurd, zal de Helper automatisch de FoE app herkennen en een hulpmenu presentertonen.
Het hulpmenu sluit zodra FoE afgesloten wordt en het apparaat in portret-modus wordt gehouden (mobiel device).
!! Mocht het hulpmenu niet verdwijnen, dan dienen de permissies in de FoE-Helper App gecontroleerd te worden (de knoppen dienen gedeactiveerd te zijn) !!
2 years ago
Lithium_Grim

New contributor

FoE Helper / AppDutch

New contributor 2 years ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppDutch

Committed changes 2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppDutch

Imagebutton
AfbeeldingsknopImagebutton
2 years ago
Ixia

New contributor

FoE Helper / AppDutch

New contributor 2 years ago
TH3C0D3R

Resource update

FoE Helper / AppDutch

Resource update 3 years ago
TH3C0D3R

Resource update

FoE Helper / AppDutch

Resource update 3 years ago
TH3C0D3R

Committed changes

FoE Helper / AppDutch

Committed changes 3 years ago
TH3C0D3R

New translation

FoE Helper / AppDutch

ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
3 years ago
TH3C0D3R

New contributor

FoE Helper / AppDutch

New contributor 3 years ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppDutch

Committed changes 3 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / AppDutch

Scheme:
Schema:
3 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / AppDutch

Player:
Speler:
3 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / AppDutch

Building:
Gebouw:
3 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / AppDutch

Copy
Kopieren
3 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / AppDutch

All
Alle
3 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / AppDutch

Close
Sluit
3 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / AppDutch

Copier
Kopieer
3 years ago

Search