Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Extension CC-BY-NC-2.0 54% 9,095 42,954 798 214 24 Browse
Website CC-BY-NC-2.0 36% 2,755 15,936 477 5 1 Browse
App CC-BY-NC-2.0 95% 18 346 67 Browse
Project website https://foe-rechner.de
Translation license CC-BY-NC-2.0 Website App Extension
Number of strings 24,724
Number of words 106,548
Number of characters 681,138
Number of languages 23
Number of source strings 1,376
Number of source words 6,229
Number of source characters 39,550
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Bosnian 52% 34% 431 2,288 5 Browse
Czech 38% 26% 580 2,881 26 1 Browse
Danish 41% 27% 531 2,548 6 Browse
Dutch 55% 38% 417 2,222 32 Browse
English 784 2 4 Browse
Finnish 0% 0% 900 3,621 Browse
French Browse
German 99% 99% 7 40 70 5 19 Browse
Greek 65% 65% 477 2,666 176 Browse
Hungarian 70% 70% 409 2,761 17 2 Browse
Italian 45% 45% 750 4,092 9 10 1 Browse
Norwegian Nynorsk 3% 2% 908 3,729 15 Browse
Polish 48% 47% 693 3,990 3 46 1 Browse
Portuguese 61% 42% 360 2,051 17 76 Browse
Portuguese (Brazil) 44% 30% 520 2,528 4 Browse
Romanian 48% 32% 466 2,507 44 Browse
Russian 61% 61% 535 2,858 26 63 Browse
Rusyn 0% 0% 432 2,353 1 Browse
Slovak 21% 20% 1,055 5,231 28 Browse
Spanish 60% 39% 360 2,052 11 2 Browse
Swedish 38% 25% 559 2,454 31 Browse
Turkish 33% 22% 602 2,768 36 12 Browse
Ukrainian 3% 2% 876 3,596 1 Browse
Ixia

Translation changed

FoE Helper / ExtensionSwedish

Active Recurring Quest (RQs):
Aktivt åa Återkommande uUppdrag (Å.U):
15 seconds ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Blue Galaxy Helper
Den blå galaxen Hjälpreda
47 seconds ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

This value is used for ranking buildings producing goods. How many FP is one good worth to you?
Detta värde används för att ranka varu-byggnader. Hur många FP är en vara värd för dig?
a minute ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

There are no finished FP productions
Det finns inga färdiga FP produktioner
3 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

No BG attempts remain!
Inga fler BG-försök återstår!
8 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Rating value of 1 good (in FP)
Värdering av 1 gods (i FP)
9 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

1 FP equals __goods__ goods
1 FP motsvarar __goods__ gods
10 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Goods
Gods
10 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

FPs
FPs
11 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Estimated bonus: __FP__ FPs and __Goods__ goods
Estimerad bonus: __FP__ FPs och __Goods__ gods
11 minutes ago
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year