andr_gin

New strings to translate

FoE Helper / ExtensionCzech

New strings to translate 10 days ago
andr_gin

Resource update

FoE Helper / ExtensionCzech

Resource update 10 days ago
None

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to track data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
10 days ago
None

Resource update

FoE Helper / ExtensionCzech

Resource update a month ago
thepab

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to track data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
a month ago
None

Committed changes

FoE Helper / ExtensionCzech

Committed changes a month ago
Lugiak

Translation changed

FoE Helper / ExtensionCzech

Only available in the <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">separate extension</a>!!!<br>It has to be downloaded and added manually to the extensions.<br>It may not be used in conjunction with the regular Helper extension!<br><br>In the beta-version, errors are more likely to occur than on the released version! Please let us know about any found bug on Discord or Github! <br> Loading times for the extension may be higher than usual!<br> The game has to be reloaded in order to switch modes!
Dostupné pouze na <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">separate extension</a>!!!<br> toto musí být staženo ručeně a vloženo do adresáře z addony.<br> Tato verze by neměla být používána zároveň z verzí klasickou!<br><br>U beta veerze ej větší šance na nalezení chyb! Prosíme o hlášení nalezených chyb na Discordu nebo Githubu! <br> Nečítací čas m§ůže být dleší než obvykle!<br> Hra se znovu načte při přepnutí módů!
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Only available in the <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">separate extension</a>!!!<br>It has to be downloaded and added manually to the extensions.<br>It may not be used in conjunction with the regular Helper extension!<br><br>In the beta-version, errors are more likely to occur than on the released version! Please let us know about any found bug on Discord or Github! <br> Loading times for the extension may be higher than usual!<br> The game has to be reloaded in order to switch modes!
Dostupné pouze na <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">separate extension</a>!!!<br> toto musí být staženo ručeně a vloženo do adresáře z addony.<br> Tato verze by neměla být používána zároveň z verzí klasickou!<br><br>U beta veerze ej větší šance na nalezení chyb! Prosíme o hlášení nalezených chyb na Discordu nebo Githubu! <br> Nečítací čas m§ůže být dleší než obvykle!<br> Hra se znovu načte při přepnutí módů!
a month ago
Lugiak

Translation changed

FoE Helper / ExtensionCzech

This list shows for which of the quests the helper is sure you have already received diamonds - quests are listed here as open even if you have already received diamonds for that quest on another device or before this feature was activated. Since medals only show up as rewards if diamonds have been obtained before, the list will update after either diamonds or medals are obtained.
Tento seznam ukazuje seznam kde je pomocník s úkoly si jist že z nich byli diamanty. Můžou být ukázaný úlohy jež byli splněny před aktivací pomocníka či na jiném zařízení, Tento seznam se sám aktualizuje při obdržení diamantů či medailí, jelikož úloha za kterou byli obdrženy medaile má již vyčerpány diamanty.
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

This list shows for which of the quests the helper is sure you have already received diamonds - quests are listed here as open even if you have already received diamonds for that quest on another device or before this feature was activated. Since medals only show up as rewards if diamonds have been obtained before, the list will update after either diamonds or medals are obtained.
Tento seznam ukazuje seznam kde je pomocník s úkoly si jist že z nich byli diamanty. Můžou být ukázaný úlohy jež byli splněny před aktivací pomocníka či na jiném zařízení, Tento seznam se sám aktualizuje při obdržení diamantů či medailí, jelikož úloha za kterou byli obdrženy medaile má již vyčerpány diamanty.
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Aztec Helper
Máme otevřít okno "Aztéckého pomocníka" při startu Aztécké mini hry?
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Should the "Aztec Helper" box be opened when starting a Aztec Minigame?
Aztécký pomocník
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Load current Beta
Načti současnou Betu
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Aztec Helper
Aztécký pomocník
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Load current Beta
Načti současnou Betu
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Count relics in menu icon
Počítadlo relikvií v menu
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Quest name
Jméno úkolu
a month ago
Lugiak

Translation changed

FoE Helper / ExtensionCzech

Tracks, which of the recurring quests already gave diamonds
Sledování které opakující se úlohkoly dali diamanty
a month ago
Lugiak

Translation changed

FoE Helper / ExtensionCzech

Recurring Quests
Opakující se úlohkoly
a month ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Recurring Quests
Opakující se úlohy
a month ago

Search