Translation

Automatically create a new aAlert when I make a bid in the Antiques Dealer Auction.
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Info
Automatically create a new Alert when I make a bid in the Antiques Dealer.
75/740
Key English Czech State
.Boxes.Alerts.Form.Repeat.Never
never
nikdy
.Boxes.Alerts.Form.Save
Save
Uložit
.Boxes.Alerts.Form.Tag
Tag
Štítek
.Boxes.Alerts.Form.Tag.Description
Tags can be used to group Alerts (a new notification with a given tag will replace an older notification with the same tag)
Značky lze použít k seskupení oznámení (nové oznámení s danou značkou nahradí starší oznámení stejnou značkou)
.Boxes.Alerts.Form.Title
Title
Titul
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Info
Automatically create a new Alert when I make a bid in the Antiques Dealer.
Automaticky vytvořit nové upozornění, když vložím nabídku ve Starožitnictví
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Title
Antiques Dealer Auction
Starožitnictví
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Odeslat okamžité upozornění, pokud je v Cechovních bitvách vysoká aktivita (například, 10 bojů v jednom sektoru během 5 vteřin). Tato funkce funguje pouze, pokud jsou Cechovní bitvy otevřeny ve hře!
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
GBG Tracker
Trasování Cechovních Bitev
.Boxes.Alerts.Preferences.ComingSoon
Coming Soon…
Vyjde brzy...
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Info
Automatically generated Alert times (Antiques Dealer, GBG etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction Alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
 

Loading…

Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

Automatically create a new Alert when I make a bid in the Antiques Dealer Auction.
2 months ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

Automatically create a new aAlert when I make a bid in the Antiques Dealer Auction
2 months ago
Venciczech

Suggestion accepted

FoE Helper / ExtensionCzech

Automatically create a new Alert when I make a bid in the Antiques Dealer.
Automaticky vytvořit nové upozornění, když vložím nabídku ve Starožitnictví
5 months ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionCzech

Automatically create a new Alert when I make a bid in the Antiques Dealer.
Automaticky vytvořit nové upozornění, když vložím nabídku ve Starožitnictví
5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Info
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
js/web/_i18n/cs.json, string 39