Translation

.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
Guild Battlegrounds Tracker
0/270
Key English Czech State
.Boxes.Alerts.Permissions.Enable
Enable
Povolit
.Boxes.Alerts.Permissions.Refresh
Refresh
Obnovit
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Info
Automatically create a new alert when I make a bid in the Antiques Dealer Auction
Automaticky vytvořit nové upozornění, když vložím nabídku ve Starožitnictví
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Title
Antiques Dealer Auction
Starožitnictví
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant alert when there is a high activity in the Guild Battlegrounds (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the Guild Battlegrounds are open in game!
Odeslat okamžité upozornění, pokud je v Cechovních bitvách vysoká aktivita (například, 10 bojů v jednom sektoru během 5 vteřin). Tato funkce funguje pouze, pokud jsou Cechovní bitvy otevřeny ve hře!
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
Guild Battlegrounds Tracker
 
.Boxes.Alerts.Preferences.ComingSoon
Coming Soon…
Vyjde brzy...
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Info
Automatically generated alert times (Antiques Dealer, Guild Battlegrounds etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
 
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Notify Early Offset
 
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Info
Show in-game notification instead of the native Desktop notification when the game window is focused
 
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Title
In-game Notifications
Upozornění ve hře
Key English Czech State
.Boxes.Alerts.Permissions.Enable
Enable
Povolit
.Boxes.Alerts.Permissions.Refresh
Refresh
Obnovit
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Info
Automatically create a new alert when I make a bid in the Antiques Dealer Auction
Automaticky vytvořit nové upozornění, když vložím nabídku ve Starožitnictví
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Title
Antiques Dealer Auction
Starožitnictví
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant alert when there is a high activity in the Guild Battlegrounds (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the Guild Battlegrounds are open in game!
Odeslat okamžité upozornění, pokud je v Cechovních bitvách vysoká aktivita (například, 10 bojů v jednom sektoru během 5 vteřin). Tato funkce funguje pouze, pokud jsou Cechovní bitvy otevřeny ve hře!
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
Guild Battlegrounds Tracker
 
.Boxes.Alerts.Preferences.ComingSoon
Coming Soon…
Vyjde brzy...
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Info
Automatically generated alert times (Antiques Dealer, Guild Battlegrounds etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
 
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Notify Early Offset
 
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Info
Show in-game notification instead of the native Desktop notification when the game window is focused
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 months ago
Translation file
js/web/_i18n/cs.json, string 47