Translation

.Settings.AutoOpenCloseBox.Desc
Should the "Close all windows" box be opened automatically after the game starts?
79/810
Key English Polish State
.Settings.About.Title
About FoE Helper
O FoE Helper
.Settings.About.TranslateDesc
Help translate FoE Helper by registering on our translation tool:
Pomóż w tłumaczeniu rozszerzenia, rejestrując się w naszym narzędziu do tłumaczenia:
.Settings.About.TranslateTitle
Translation
Tłumaczenie
.Settings.Auctions.Desc
This module will automatically calculate an auction bid and copy it to the clipboard. <br> <button onclick='Auction.BuildBody()' class='btn-default'>Bid Settings</button>
Ten moduł automatycznie obliczy ofertę aukcyjną i skopiuje ją do schowka. <br> <button onclick='Auction.BuildBody()' class='btn-default'>Bid Settings</button>
.Settings.Auctions.Title
Auctions
Aukcje
.Settings.AutoOpenCloseBox.Desc
Should the "Close all windows" box be opened automatically after the game starts?
Czy panel "Zamknij wszystkie okna" powinien otwierać się przy uruchomieniu gry?
.Settings.AutoOpenCloseBox.Title
"Close all windows" box open automatically
Automatyczne otwieranie panelu "Zamknij wszystkie okna"
.Settings.AutoOpenInfoBox.Desc
Should the Infobox open itself automatically once the game loads?
Czy Infobox powinien otwierać się automatycznie po rozpoczęciu gry?
.Settings.AutoOpenInfoBox.Title
Auto open Infobox
Automatycznie otwórz Infobox
.Settings.AutomaticNegotiation.Desc
Automatically Open/Close the Negotiation Assistant when negotiating? Not available in GBG.
Czy automatycznie otwierać asystenta podczas negocjacji? Niedostępne w GPCh.
.Settings.AutomaticNegotiation.Title
Negotiation Helper
Asystent negocjacji
Key English Polish State
.Settings.About.Title
About FoE Helper
O FoE Helper
.Settings.About.TranslateDesc
Help translate FoE Helper by registering on our translation tool:
Pomóż w tłumaczeniu rozszerzenia, rejestrując się w naszym narzędziu do tłumaczenia:
.Settings.About.TranslateTitle
Translation
Tłumaczenie
.Settings.Auctions.Desc
This module will automatically calculate an auction bid and copy it to the clipboard. <br> <button onclick='Auction.BuildBody()' class='btn-default'>Bid Settings</button>
Ten moduł automatycznie obliczy ofertę aukcyjną i skopiuje ją do schowka. <br> <button onclick='Auction.BuildBody()' class='btn-default'>Bid Settings</button>
.Settings.Auctions.Title
Auctions
Aukcje
.Settings.AutoOpenCloseBox.Desc
Should the "Close all windows" box be opened automatically after the game starts?
Czy panel "Zamknij wszystkie okna" powinien otwierać się przy uruchomieniu gry?
.Settings.AutoOpenCloseBox.Title
"Close all windows" box open automatically
Automatyczne otwieranie panelu "Zamknij wszystkie okna"
.Settings.AutoOpenInfoBox.Desc
Should the Infobox open itself automatically once the game loads?
Czy Infobox powinien otwierać się automatycznie po rozpoczęciu gry?
.Settings.AutoOpenInfoBox.Title
Auto open Infobox
Automatycznie otwórz Infobox
.Settings.AutomaticNegotiation.Desc
Automatically Open/Close the Negotiation Assistant when negotiating? Not available in GBG.
Czy automatycznie otwierać asystenta podczas negocjacji? Niedostępne w GPCh.

Loading…

davidsonxx

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Should the "Close all windows" box be opened automatically after the game starts?
Czy panel "Zamknij wszystkie okna" powinien otwierać się przy uruchomieniu gry?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.AutoOpenCloseBox.Desc
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 1198