None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

FoE-Helper: There are keys remaining on the board!
Er zijn nog sleutels over op het bord!
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Available energy
Beschikbare energie
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Battle surrendered
Gevecht opgegeven
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Units lost
verloren eenheden
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Advice
Advies
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Threshold
Drempel
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

All Advices
Alle adviezen
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Recent Opponents
Recente tegenstanders
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

1) When an opposing army has a bonus above the given threshold, the advice will be displayed. <br>2) To edit thresholds and advices, click into the table - confirm changes with Enter. <br>3) To remove an advice, save with an empty advice.
1) Wanneer een vijandig leger een bonus boven de gegeven drempel heeft, wordt het advies weergegeven. <br>2) Om drempels en adviezen te bewerken, klikt u in de tabel en bevestig dan de wijzigingen met Enter. <br>3) Om een advies te verwijderen, slaat u het op met een leeg advies.
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Explanation
Uitleg
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Advices
Adviezen
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Army Advice
Leger Advies
9 days ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Battle lost
Gevecht verloren
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

HP lost
Gezondheid verloren
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Units lost
Eenheden verloren
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Advice
Advies
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Bonus
Bonus
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Wave 2
Golf 2
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

Wave 1
Golf 1
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionDutch

All Advices
alle adviezen
a month ago

Search