andr_gin

New string to translate

FoE Helper / AppSwedish

New string to translate a year ago
andr_gin

Resource update

FoE Helper / AppSwedish

Resource update a year ago
None

Source string changed

FoE Helper / AppSwedish

<a href="https://foe-rechner.dehelper.com/">FoE-Helper Extension</a>
a year ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppSwedish

Committed changes 2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

Box Coordinates reseted
Box K-koordinater återställda
2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

Delete saved Settings (like last selected GB and Level), including Box Coordinates
Radera sparade inställningar (som senast valt MB och nivå), inkluderat bBox-koordinater
2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

Delete saved Box Coordinates
Radera sparade Box K-koordinater
2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Buggar &amp; Förbättringar</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Projeckt OÖppen-Source Källkod</a>
2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

Delete saved Settings (like last selected GB and Level), including Box Coordinates
Radera sparade inställningar (som senast valt MB och nivå), inkluderat Bbox K-koordinater
2 years ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppSwedish

Committed changes 2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-rechner.dehelper.com/">Buggar &amp; Förbättringar</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Project Open-Source</a>
2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.dehelper.com/">FoE-Helper plugin</a>
2 years ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppSwedish

Committed changes 2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

Imagebutton
BildknappImagebutton
2 years ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppSwedish

Committed changes 2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

##GB## - Level ##curr## -> ##next##
##GB## - LevelNivå ##curr## -> ##next##
2 years ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.de/">FoE-Helper Extensioplugin</a>
2 years ago
Ixia

New translation

FoE Helper / AppSwedish

ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
2 years ago
None

Suggestion removed during cleanup

FoE Helper / AppSwedish

FoEHelper-App
FoE-Helper App
2 years ago
Ixia

New translation

FoE Helper / AppSwedish

FoEHelper-App
FoE-Helper App
2 years ago

Search