The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

contentDescription
Imagebutton
11/110
Key English Swedish State
banner_ad_unit_id
ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
app_name
FoEHelper-App
FoE-Helper App
accessibility_service_description
!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! VIKTIGT VÄNLIGEN LÄS !!

För att få en optimal upplevelse med FoE-Helper är det nödvändigt att tillåta detta. Så fort det är gjort, kommer FoE-Helper automatiskt känna igen FoE-appen och tillhandahålla överlägget.
Överlägget stängs automatiskt när FoE-appen stängs och enheten är tillbaka i porträtt-läge.
!! Om överlägget inte dyker upp, bara gå till FoE-Helper och kontrollera rättigheterna (knapparna måste vara ut-gråade) !!
accessibility_service_label
FoE-Helper autostart
FoE-Helper autostart
contentDescription
Imagebutton
Imagebutton
level
Level
Nivå
helpArcBoost
This will set the investfactor globally for each place
Detta ställer in investerings-faktorn globalt för varje plats
CurrentGBLevel
##GB## - Level ##curr## -> ##next##
##GB## - Nivå ##curr## -> ##next##
Order
Order
Ordning
Payed
Costs
Kostnader

Loading…

Ixia

Translation changed

FoE Helper / AppSwedish

Imagebutton
BildknappImagebutton
a year ago
Ixia

New translation

FoE Helper / AppSwedish

Imagebutton
Bildknapp
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
contentDescription
Labels
Don't translate
Flags
ignore-same
Source string age
a year ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-sv/strings.xml, string 5