The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

descriptionAccess
Allow FoE-Helper App to check if Forge of Empire is currently open to start automatically
93/890
Key English Swedish State
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Buggar &amp; Förbättringar</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Projekt Öppen Källkod</a>
ForumDesc
Problems? Click here:
Problem? Klicka här:
description
Welcome to the FoE-Helper App.
This App was made by the developer of the Extension for the Browsers

Here you will only see some settings and permission buttons to allow the app to work.
Välkommen till FoE-Helper App.
Denna app gjordes av utvecklaren av Tillägg för Webbläsare

Här ser du endast några inställningar och knappar för rättigheter som gör att denna app tillåts operera.
descriptionAccessOverlay
Allow FoE-Helper App to display an overlay over everything else.
Permission display over other apps needed
Tillåt FoE-Helper App att visas som överlägg över allt annat.
Rättighet visa över andra appar behövs
openSettingsPage
Open Display Settings
Öppna Visnings-inställningar
descriptionAccess
Allow FoE-Helper App to check if Forge of Empire is currently open to start automatically
Tillåt FoE-Helper App att kontrollera om Forge of Empires är öppet för att starta automatiskt
accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
Tillåt Accessabilitet Service
boxCoordsClear
Delete saved Box Coordinates
Radera sparade Box-koordinater
settingsClear
Delete saved Settings (like last selected GB and Level), including Box Coordinates
Radera sparade inställningar (som senast valt MB och nivå), inkluderat Box-koordinater
settingsCleared
Settings cleared
Inställningar rensade
boxCoordsCleared
Box Coordinates reseted
Box-koordinater återställda

Loading…

Ixia

New translation

FoE Helper / AppSwedish

Allow FoE-Helper App to check if Forge of Empire is currently open to start automatically
Tillåt FoE-Helper App att kontrollera om Forge of Empires är öppet för att starta automatiskt
2 years ago
Browse all component changes
Ixia

Source string comment

It should be "Forge of Empires" (ending in "s").

2 years ago

Glossary

English Swedish
Helper Hjälpreda FoE Helper
Automatically Automatiskt FoE Helper
Current Nuvarande FoE Helper
check kontrollera FoE Helper
Allow Tillåt FoE Helper
Forge points Forskningspoäng FoE Helper
FoE Helper FoE Helper FoE Helper
Open Öppna FoE Helper

Source information

Key
descriptionAccess
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-sv/strings.xml, string 20