The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
29/280
Key English Swedish State
ForumDesc
Problems? Click here:
Problem? Klicka här:
description
Welcome to the FoE-Helper App.
This App was made by the developer of the Extension for the Browsers

Here you will only see some settings and permission buttons to allow the app to work.
Välkommen till FoE-Helper App.
Denna app gjordes av utvecklaren av Tillägg för Webbläsare

Här ser du endast några inställningar och knappar för rättigheter som gör att denna app tillåts operera.
descriptionAccessOverlay
Allow FoE-Helper App to display an overlay over everything else.
Permission display over other apps needed
Tillåt FoE-Helper App att visas som överlägg över allt annat.
Rättighet visa över andra appar behövs
openSettingsPage
Open Display Settings
Öppna Visnings-inställningar
descriptionAccess
Allow FoE-Helper App to check if Forge of Empire is currently open to start automatically
Tillåt FoE-Helper App att kontrollera om Forge of Empires är öppet för att starta automatiskt
accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
Tillåt Accessabilitet Service
boxCoordsClear
Delete saved Box Coordinates
Radera sparade Box-koordinater
settingsClear
Delete saved Settings (like last selected GB and Level), including Box Coordinates
Radera sparade inställningar (som senast valt MB och nivå), inkluderat Box-koordinater
settingsCleared
Settings cleared
Inställningar rensade
boxCoordsCleared
Box Coordinates reseted
Box-koordinater återställda
toggleAutoString
Autostart Helper
Autostart Hjälpreda
Key English Swedish State
Payed
Costs
Kostnader
Playername
Player:
Spelare:
Scheme
Scheme:
Schema:
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Buggar &amp; Förbättringar</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Projekt Öppen Källkod</a>
URLWebsite
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper plugin</a>
accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
Tillåt Accessabilitet Service
accessibility_service_description
!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! VIKTIGT VÄNLIGEN LÄS !!

För att få en optimal upplevelse med FoE-Helper är det nödvändigt att tillåta detta. Så fort det är gjort, kommer FoE-Helper automatiskt känna igen FoE-appen och tillhandahålla överlägget.
Överlägget stängs automatiskt när FoE-appen stängs och enheten är tillbaka i porträtt-läge.
!! Om överlägget inte dyker upp, bara gå till FoE-Helper och kontrollera rättigheterna (knapparna måste vara ut-gråade) !!
accessibility_service_label
FoE-Helper autostart
FoE-Helper autostart
all
All
Alla
app_name
FoEHelper-App
FoE-Helper App

Loading…

Ixia

New translation

FoE Helper / AppSwedish

Permit Accessibility Service
Tillåt Accessabilitet Service
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Permit Tillåt FoE Helper
Accessibility Accessabilitet FoE Helper

Source information

Key
accessServiceActivate
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-sv/strings.xml, string 21