The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Scheme
Scheme:
7/100
Key English Swedish State
InvestFactor
Arc Boost
Ark boost
Order
Order
Ordning
OwnPart
Own contribution
Eget bidrag
Payed
Costs
Kostnader
Playername
Player:
Spelare:
Scheme
Scheme:
Schema:
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Buggar &amp; Förbättringar</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Projekt Öppen Källkod</a>
URLWebsite
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper plugin</a>
accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
Tillåt Accessabilitet Service
accessibility_service_description
!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! VIKTIGT VÄNLIGEN LÄS !!

För att få en optimal upplevelse med FoE-Helper är det nödvändigt att tillåta detta. Så fort det är gjort, kommer FoE-Helper automatiskt känna igen FoE-appen och tillhandahålla överlägget.
Överlägget stängs automatiskt när FoE-appen stängs och enheten är tillbaka i porträtt-läge.
!! Om överlägget inte dyker upp, bara gå till FoE-Helper och kontrollera rättigheterna (knapparna måste vara ut-gråade) !!

Loading…

Ixia

New translation

FoE Helper / AppSwedish

Scheme:
Schema:
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Scheme Schema FoE Helper

Source information

Key
Scheme
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-sv/strings.xml, string 34