The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

all
All
4/100
Key English Swedish State
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Buggar &amp; Förbättringar</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Projekt Öppen Källkod</a>
URLWebsite
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper plugin</a>
accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
Tillåt Accessabilitet Service
accessibility_service_description
!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! VIKTIGT VÄNLIGEN LÄS !!

För att få en optimal upplevelse med FoE-Helper är det nödvändigt att tillåta detta. Så fort det är gjort, kommer FoE-Helper automatiskt känna igen FoE-appen och tillhandahålla överlägget.
Överlägget stängs automatiskt när FoE-appen stängs och enheten är tillbaka i porträtt-läge.
!! Om överlägget inte dyker upp, bara gå till FoE-Helper och kontrollera rättigheterna (knapparna måste vara ut-gråade) !!
accessibility_service_label
FoE-Helper autostart
FoE-Helper autostart
all
All
Alla
app_name
FoEHelper-App
FoE-Helper App
banner_ad_unit_id
ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
boxCoordsClear
Delete saved Box Coordinates
Radera sparade Box-koordinater
boxCoordsCleared
Box Coordinates reseted
Box-koordinater återställda
ComponentTranslation
This translation Translated FoE Helper/App
Alla
Following strings have different contexts but same source.
Translated FoE Helper/Extension
Alla
Translated FoE Helper/Extension
Alla
Translated FoE Helper/Extension
Alla

Loading…

Ixia

New translation

FoE Helper / AppSwedish

All
Alla
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
all
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-sv/strings.xml, string 30