Source Translation Glossary
FoE FoE FoE Helper
Forge of Empire Forge of Empire FoE Helper
FP PF FoE Helper
GB GM FoE Helper
troll31

Added to glossary

FoE HelperFrench FoE Helper

GM
7 months ago
troll31

Added to glossary

FoE HelperFrench FoE Helper

PF
7 months ago
troll31

Added to glossary

FoE HelperFrench FoE Helper

Forge of Empire
7 months ago
troll31

Added to glossary

FoE HelperFrench FoE Helper

FoE
7 months ago
Browse all glossary changes