Translation

.Settings.ShowEventChest.Title
Display Event Assistants
26/240
Key English Polish State
.Settings.ShowAztecHelper.Desc
Should the "Aztec Helper" box be opened when starting a Aztec Minigame?
Czy pomocnik Azteków powinien otworzyć się przy starcie minigry?
.Settings.ShowAztecHelper.Title
Aztec Helper
Pomocnik Azteków
.Settings.ShowBlueGalaxyHelper.Desc
Displays a tool that suggests buildings to collect after collecting your Blue Galaxy
Pokazuje narzędzie sugerujące budynki do zebrania z bonusem Błękitnej Galaktyki
.Settings.ShowBlueGalaxyHelper.Title
Display Blue Galaxy Helper
Pokaż pomocnika Błękitnej Galaktyki
.Settings.ShowEventChest.Desc
Displays various Event Assitants, when a supported event window is opened.
Pokazuje różnych asystentów eventowych, kiedy obsługiwane okno eventu jest otwarte.
.Settings.ShowEventChest.Title
Display Event Assistants
Pokaż asystenta eventowego
.Settings.ShowGuildTreasuryLogExport.Desc
Displays guild treasury export log tool when opening the Guild Treasury Log window
Wyświetla narzędzie eksportu dziennika po otwarciu okna dziennika skarbca gildii.
.Settings.ShowGuildTreasuryLogExport.Title
Show guild treasury log export tool
Pokaż narzędzie do eksportu dziennika skarbca gildii
.Settings.ShowInvestments.Desc
Display a GB FP investment window when entering 'Town Hall'> 'News'> 'Great Buildings' tab.
Pokaż okno inwestycji PR po wejściu w zakładkę Ratusz > Aktualności > Perły Architektury.
.Settings.ShowInvestments.Title
Display FP Investment sums
Pokaż kwoty inwestycji PR
.Settings.ShowLinks.Desc
Replaces player names and guild names with links to player or guild profile on scoredb.io.<br>Replaces Building-Kitnames with links to forgeofempires.fandom.com.
Zamienia nazwy graczy i gildii na łącza do profili graczy lub gildii na stronie scoredb.io.<br>Zamienia nazwy zestawów budynków na łącza do strony forgeofempires.fandom.com.
Key English Polish State
.Settings.ShowBlueGalaxyHelper.Desc
Displays a tool that suggests buildings to collect after collecting your Blue Galaxy
Pokazuje narzędzie sugerujące budynki do zebrania z bonusem Błękitnej Galaktyki
.Settings.ShowBlueGalaxyHelper.Title
Display Blue Galaxy Helper
Pokaż pomocnika Błękitnej Galaktyki
.Settings.ShowBuildingsExpired.Desc
Notifications are created, that inform about the expiration of a limited building. (after deactivating this function, alerts that were created in the past may still show)
Powiadomienia są tworzone by informować o wygaszaniu budynków czasowych. (Po wyłączeniu tej funkcji, powiadomienia stworzone wcześniej nadal mogą nadal się pojawiać)
.Settings.ShowBuildingsExpired.Title
Create Limited Building Alerts
Stwórz powiadomienia dla limitowanych czasowo budynków
.Settings.ShowEventChest.Desc
Displays various Event Assitants, when a supported event window is opened.
Pokazuje różnych asystentów eventowych, kiedy obsługiwane okno eventu jest otwarte.
.Settings.ShowEventChest.Title
Display Event Assistants
Pokaż asystenta eventowego
.Settings.ShowGBGBuildings.Desc
When opening the building menu in a GBG Province, a table is displayed, showing the possible building combinations that would be better than the current one, sorted by their relative impact on the Guild Treasury.
Podczas otwierania menu budynków prowincji GPC wyświetlana jest tabela z możliwymi kombinacjami lepszymi nad aktualną, sortowane po wpływie na skarbiec Gildii.
.Settings.ShowGBGBuildings.Title
Show GBG Building Recommendation
Pokaż rekomendacje budynków GPC
.Settings.ShowGuildTreasuryLogExport.Desc
Displays guild treasury export log tool when opening the Guild Treasury Log window
Wyświetla narzędzie eksportu dziennika po otwarciu okna dziennika skarbca gildii.
.Settings.ShowGuildTreasuryLogExport.Title
Show guild treasury log export tool
Pokaż narzędzie do eksportu dziennika skarbca gildii

Loading…

toko

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Display Event Assistants
Pokaż asystenta eventowego
11 months ago
None

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Display Event Chest BoxAssistants
a year ago
davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Display Event Assistants
Pokazuje ramkę z najlepszymi cenami na wydarzenież asystenta eventowego
2 years ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Show eDisplay Eventc Chest bBox
3 years ago
IvO

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Display Event Assistants
Pokazuje ramkę z najlepszymi cenami na wydarzenie.
3 years ago
IvO

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Display Event Assistants
Pokazuje ramkę z najlepszymi cenami na wydarzenie.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.ShowEventChest.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 1349