Translation

.Boxes.BlueGalaxy.DoneProductionsTitle
Suggestion: Collect these buildings
29/350

Loading…

IvO

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Sugestia: Zbierz te produkcję z tych budynków
3 months ago
mrseth78

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Sugestia: Zbierz produktycję z tych budynków
6 months ago
pgierech

Comment added

FoE Helper / ExtensionPolish

UWAGA: Wersja angielska zawiera zmyłkę! Wersja niemiecka (zapewne źródłowa!! zważywszy, że zarówno FoE, jak i Foe Helper tworzyli Niemcy!) brzmi: "Vorschlag: Sammle diese Produktionen ein". (dosł. Propozycja: Zbierz te produkcje!) - widać więc, że nie chodzi o zbieranie budynków, a ich produkcji...

7 months ago
pgierech

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
ZbierzSugestia: Zbierz produkty z tych budynków
7 months ago
pgierech

Suggestion removed

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Sugestia: Zbierz te budynki
7 months ago
IvO

Suggestion accepted

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Zbierz z tych budynków
7 months ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Sugestia: Zbierz te budynki
7 months ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Zbierz z tych budynków
8 months ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Sugestia: zbierz te budynki
8 months ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Suggestion: Collect these buildings
Sugestia: Zbierz z tych budynków
9 months ago
Browse all component changes
pgierech

Translation comment

UWAGA: Wersja angielska zawiera zmyłkę! Wersja niemiecka (zapewne źródłowa!! zważywszy, że zarówno FoE, jak i Foe Helper tworzyli Niemcy!) brzmi: "Vorschlag: Sammle diese Produktionen ein". (dosł. Propozycja: Zbierz te produkcje!) - widać więc, że nie chodzi o zbieranie budynków, a ich produkcji...

7 months ago

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.BlueGalaxy.DoneProductionsTitle
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 65