Translation

.app.android.CardAppInfoDesc
<p>Parallel to the browser extension, there is an Android overlay app in the form of the own contribution cost calculator.</p><p>The Android version of Forge of Empires communicates encrypted with the Inno server. Therefore, it is in no way possible to read data as in the extension.</p><p>However, the overlay design allows for convenient operation without leaving Forge of Empires app.</p>
0/3910

Loading…

None

Suggestion added

FoE Helper / WebsiteSlovak

<p>Parallel to the browser extension, there is an Android overlay app in the form of the own contribution cost calculator.</p><p>The Android version of Forge of Empires communicates encrypted with the Inno server. Therefore, it is in no way possible to read data as in the extension.</p><p>However, the overlay design allows for convenient operation without leaving Forge of Empires app.</p>
<p>Paralelne s rozšírením prehliadača existuje prekryvná aplikácia pre Android vo forme kalkulačky nákladov na vlastný príspevok.</p><p>Verzia Forge of Empires pre Android komunikuje šifrovane so serverom Inno. Preto nie je v žiadnom prípade možné čítať údaje ako v rozšírení.</p><p>Konštrukcia prekrytia však umožňuje pohodlné ovládanie bez opustenia aplikácie Forge of Empires.</p>
3 months ago
Ixia

Source string changed

FoE Helper / WebsiteSlovak

<p>Parallel to the browser extension, there is an Android overlay app in the form of the own contribution cost calculator.</p><p>The Android version of Forge of Empires communicates encrypted with the Inno server. Therefore, it is in no way possible to read data as in the extension.</p><p>However, the overlay design allows for convenient operation without leaving Forge of Empire's app.</p>
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.app.android.CardAppInfoDesc
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
i18n/sk.json, string 3