The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

contentDescription
Imagebutton
11/110
Key English Czech State
banner_ad_unit_id
ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
ca-app-pub-3847369035495882/2401572250
app_name
FoEHelper-App
FoEHelper-App
accessibility_service_description
!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! DŮLEŽITÉ, PROSÍM ČTĚTE !!

Pro optimálního využití aplikace FoE Helper, je nutné udělit tato povolení. Jakmile to bude provedeno, aplikace FoE Helper automaticky rozpozná samotnou herní aplikaci FoE a poskytne překrytí.
Překrytí se automaticky zavře poté, co je herní aplikace FoE uzavřena a zařízení je zpět v režimu na výšku.
!! Pokud se překrytí neobjeví, jednoduše přejděte do aplikace FoE-Helper a zkontrolujte oprávnění (tlačítka musí být zašedlá) !!
accessibility_service_label
FoE-Helper autostart
FoE-Helper autostart
contentDescription
Imagebutton
Imagebutton
level
Level
Úroveň
helpArcBoost
This will set the investfactor globally for each place
Nastavit investiční faktor obecně pro všechna místa
CurrentGBLevel
##GB## - Level ##curr## -> ##next##
##GB## - Úroveň ##curr## -> ##next##
Order
Order
Objednat
Payed
Costs
Cena

Loading…

CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Imagebutton
Imagebutton
3 years ago
CernyJar

Marked for edit

FoE Helper / AppCzech

Imagebutton
TlačítkoImagebutton
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Imagebutton
ImagebuttonTlačítko
3 years ago
TH3C0D3R

New translation

FoE Helper / AppCzech

Imagebutton
Imagebutton
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
contentDescription
Labels
Don't translate
Flags
ignore-same
Source string age
3 years ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-cs/strings.xml, string 5