Username CernyJar
Full name Jarda Cerny
Translations made 1390
Suggestions made 9
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login April 15, 2022, 12:22 p.m.
Registration date May 26, 2021, 4:47 p.m.

Projects

FoE Helper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

CernyJar

Translation changed

FoE Helper / WebsiteCzech

Installation / Update
Verze %s byla právě nainstalovánaInstalace / Update
2 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / WebsiteCzech

You haven't sent your city information here or you're in the wrong world. Go to the extension settings in the game and send your city data to the website.
Nezaslali jste informace o svém městě ze hry nebo jste ve špatném světě. Získejte je ve hře a odešletePřejděte do mapy města ve FoE-helperu a odešlete data města na web.
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Scouting Info
Info z průzkumu
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Displays a window when opening the map, stating the scouting times of the currently available provinces and the current scouting progress
Zobrazuje okno při otevírání mapy s uvedením doby průzkumu aktuálně dostupných provincií a aktuálního postupu průzkumu
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Scouting Info
Info z průzkumu
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Play/Stop Music
Play/Stop hudby
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Music Control
Správa hudby
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Choose your own Soundtrack!
Vyber si Svůj SoundTrack!
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Background Music
Lepší hudba
2 years ago
CernyJar

New translation

FoE Helper / ExtensionCzech

Please open the Market console first (T)
Prosím, nejdříve otevřete okno správy Trhu (T)
2 years ago
Browse all changes for user