The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

<a href="https://forum.foe-rechner.dehelper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-hmainIine/FoEHelfper-extension">GitHub Project Open-SourceApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
164/1510
Key English Czech State
Payed
Costs
Cena
Extern
External
Externí
InvestFactor
Arc Boost
Navýšení ARCu
OwnPart
Own contribution
Vlastní příspěvek
URLWebsite
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.de/">Rozšíření FoE-Helper</a>
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-rechner.de/">Chyby &amp; Návrhy vylepšení</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Project Open-Source</a>
ForumDesc
Problems? Click here:
Potíže? Klikni zde:
description
Welcome to the FoE-Helper App.
This App was made by the developer of the Extension for the Browsers

Here you will only see some settings and permission buttons to allow the app to work.
Vítejte v aplikace FoE-Helper.
Tato aplikace byla vyvinuta vývojáři rozšíření FoE Helper pro WWW prohlížeče

Zde uvidíte pouze některá tlačítka nastavení a oprávnění umožňující úplnou a správnou práci aplikace.
descriptionAccessOverlay
Allow FoE-Helper App to display an overlay over everything else.
Permission display over other apps needed
Povolte aplikaci FoE-Helper zobrazovat se jako překrytí nad všemi ostatními.
Oprávnění zobrazení přes jiné aplikace je vyžadováno
openSettingsPage
Open Display Settings
Otevřít nastavení zobrazení
descriptionAccess
Allow FoE-Helper App to check if Forge of Empire is currently open to start automatically
Povolte aplikaci FoE-Helper, aby zkontrolovala, zda je hra Forge of Empires aktuálně nastavena v režimu "Spustit automaticky"
Key English Czech State
Order
Order
Objednat
OwnPart
Own contribution
Vlastní příspěvek
Payed
Costs
Cena
Playername
Player:
Hráč:
Scheme
Scheme:
Schéma:
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-rechner.de/">Chyby &amp; Návrhy vylepšení</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Project Open-Source</a>
URLWebsite
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.de/">Rozšíření FoE-Helper</a>
accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
Povolit Přístup
accessibility_service_description
!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! DŮLEŽITÉ, PROSÍM ČTĚTE !!

Pro optimálního využití aplikace FoE Helper, je nutné udělit tato povolení. Jakmile to bude provedeno, aplikace FoE Helper automaticky rozpozná samotnou herní aplikaci FoE a poskytne překrytí.
Překrytí se automaticky zavře poté, co je herní aplikace FoE uzavřena a zařízení je zpět v režimu na výšku.
!! Pokud se překrytí neobjeví, jednoduše přejděte do aplikace FoE-Helper a zkontrolujte oprávnění (tlačítka musí být zašedlá) !!
accessibility_service_label
FoE-Helper autostart
FoE-Helper autostart

Loading…

None

Source string changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://forum.foe-rechner.dehelper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-hmainIine/FoEHelfper-extension">GitHub Project Open-SourceApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
2 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-rechner.de/">BugsChyby &amp; ImprovementsNávrhy vylepšení</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Project Open-Source</a>
3 years ago
TH3C0D3R

New translation

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-rechner.de/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Project Open-Source</a>
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
URLForum
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-cs/strings.xml, string 15