The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

<a href="https://foe-rechner.dehelper.com/">FoE-Helper Extension</a>
URLWebsite
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
58/580
Key English Czech State
OwnPart
Own contribution
Vlastní příspěvek
Payed
Costs
Cena
Playername
Player:
Hráč:
Scheme
Scheme:
Schéma:
URLForum
<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-rechner.de/">Chyby &amp; Návrhy vylepšení</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Project Open-Source</a>
URLWebsite
<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.de/">Rozšíření FoE-Helper</a>
accessServiceActivate
Permit Accessibility Service
Povolit Přístup
accessibility_service_description
!! IMPORTANT PLEASE READ !!

To get the optimal experience with the FoE-Helper it's necessary to grant this permission. As soon as this has been done, the Helper will automatically recognize the FoE app and provide the overlay.
The Overlay will close automatically after the FoE-App is closed and the device is back in portrait-mode.
!! If the overlay does not appear, simply go to the FoE-Helper app and check the permissions (the buttons must be grayed out) !!
!! DŮLEŽITÉ, PROSÍM ČTĚTE !!

Pro optimálního využití aplikace FoE Helper, je nutné udělit tato povolení. Jakmile to bude provedeno, aplikace FoE Helper automaticky rozpozná samotnou herní aplikaci FoE a poskytne překrytí.
Překrytí se automaticky zavře poté, co je herní aplikace FoE uzavřena a zařízení je zpět v režimu na výšku.
!! Pokud se překrytí neobjeví, jednoduše přejděte do aplikace FoE-Helper a zkontrolujte oprávnění (tlačítka musí být zašedlá) !!
accessibility_service_label
FoE-Helper autostart
FoE-Helper autostart
all
All
Vše

Loading…

None

Source string changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://foe-rechner.dehelper.com/">FoE-Helper Extension</a>
2 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.de/">Rozšíření FoE-Helper Extension</a>
3 years ago
TH3C0D3R

New translation

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.de/">FoE-Helper Extension</a>
3 years ago
Browse all component changes
Ixia

Source string comment

Should be "foe-helper.com" (instead of "foe-rechner.de").

3 years ago

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
URLWebsite
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
FoEHelperApp/Resources/values-cs/strings.xml, string 14