Translation

.Settings.ShowMarketFilter.Title
Display Market Filter Tool
36/260
Key English Polish State
.Settings.ShowInvestments.Desc
Display a GB FP investment window when entering 'Town Hall'> 'News'> 'Great Buildings' tab.
Pokaż okno inwestycji PR po wejściu w zakładkę Ratusz > Aktualności > Perły Architektury.
.Settings.ShowInvestments.Title
Display FP Investment sums
Pokaż kwoty inwestycji PR
.Settings.ShowMapTradeWarning.Desc
Displays a window that covers the 'Negotiate' Button in Provinces preventing accidental clicking
Pokazuje okno zakrywające przycisk „Negocjuj” na mapie kampanii, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu.
.Settings.ShowMapTradeWarning.Title
Negotiation Blocker
Blokowanie negocjacji
.Settings.ShowMarketFilter.Desc
Displays a Trade filtering tool when the Market console is opened.
Pokazuje narzędzie do filtrowania transakcji podczas otwierania rynku.
.Settings.ShowMarketFilter.Title
Display Market Filter Tool
Pokaż narzędzie do filtrowania rynku
.Settings.ShowNotifications.Desc
The assistant uses notifications in various places. You can switch this on or off here.
Asystent w różnych miejscach korzysta z powiadomień. Możesz je tutaj włączyć lub wyłączyć.
.Settings.ShowNotifications.Title
Notifications
Powiadomienia
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Aktualizuje kalkulator PA także dla pereł architektury innych graczy.
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Title
Updates the 'GB calculator' for all GBs
Aktualizuje kalkulator PA dla wszystkich PA
.Settings.ShowLinks.Desc
Replaces player names and guild names with links to player or guild profile on scoredb.io.<br>Replaces Building-Kitnames with links to forgeofempires.fandom.com.
 

Loading…

davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Display Market Filter Tool
Pokaż narzędzie do filtrowania rynku
9 months ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Display mMarket fFilter tTool
a year ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

ShowDisplay market filter tool
a year ago
IvO

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Display Market Filter Tool
Pokaż narzędzie do filtrowania rynku
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.ShowMarketFilter.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 1191