Translation

.Settings.ShowMapTradeWarning.Title
Negotiation Blocker
21/190
Key English Polish State
.Settings.ShowGuildTreasuryLogExport.Desc
Displays guild treasury export log tool when opening the Guild Treasury Log window
Wyświetla narzędzie eksportu dziennika po otwarciu okna dziennika skarbca gildii.
.Settings.ShowGuildTreasuryLogExport.Title
Show guild treasury log export tool
Pokaż narzędzie do eksportu dziennika skarbca gildii
.Settings.ShowInvestments.Desc
Display a GB FP investment window when entering 'Town Hall'> 'News'> 'Great Buildings' tab.
Pokaż okno inwestycji PR po wejściu w zakładkę Ratusz > Aktualności > Perły Architektury.
.Settings.ShowInvestments.Title
Display FP Investment sums
Pokaż kwoty inwestycji PR
.Settings.ShowMapTradeWarning.Desc
Displays a window that covers the 'Negotiate' Button in Provinces preventing accidental clicking
Pokazuje okno zakrywające przycisk „Negocjuj” na mapie kampanii, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu.
.Settings.ShowMapTradeWarning.Title
Negotiation Blocker
Blokowanie negocjacji
.Settings.ShowMarketFilter.Desc
Displays a Trade filtering tool when the Market console is opened.
Pokazuje narzędzie do filtrowania transakcji podczas otwierania rynku.
.Settings.ShowMarketFilter.Title
Display Market Filter Tool
Pokaż narzędzie do filtrowania rynku
.Settings.ShowNotifications.Desc
The assistant uses notifications in various places. You can switch this on or off here.
Asystent w różnych miejscach korzysta z powiadomień. Możesz je tutaj włączyć lub wyłączyć.
.Settings.ShowNotifications.Title
Notifications
Powiadomienia
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Aktualizuje kalkulator PA także dla pereł architektury innych graczy.
ComponentTranslation
This translation Translated FoE Helper/Extension
Blokowanie negocjacji
Following string has different context but same source.
Translated FoE Helper/Extension
Blokada negocjacji

Loading…

davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Negotiation Blocker
Utrudnianie handluBlokowanie negocjacji
9 months ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Negotiateion Blocker
a year ago
IvO

Suggestion accepted

FoE Helper / ExtensionPolish

Negotiation Blocker
Utrudnianie handlu
a year ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Negotiation Blocker
Utrudnianie handlu
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.ShowMapTradeWarning.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 1189