Translation

.Boxes.AuctionSettings.Help
Help
5/100
Key English Polish State
.Boxes.Alerts.Time.5m
5m
5m
.Boxes.Alerts.Time.8h
8h
8h
.Boxes.AuctionSettings.Add
Add
Dodaj
.Boxes.AuctionSettings.Bid
Bid
Oferta
.Boxes.AuctionSettings.Factor
Factor
Współczynnik
.Boxes.AuctionSettings.Help
Help
Pomoc
.Boxes.AuctionSettings.Help1
This module will automatically generate an auction bid value based on your settings and the current auction bid and copy it to the clipboard.
Ten moduł będzie automatycznie generował ofertę aukcyjną w oparciu o Twoje ustawienia oraz obecną ofertę i skopiuje ją do schowka.
.Boxes.AuctionSettings.Help2
You have to insert it into the bidding field and hit enter.
Musisz wkleić ją do pola oferowania i nacisnąć klawisz Enter.
.Boxes.AuctionSettings.Help3
When starting fresh, the module will start in row 1 of the settings and with each consecutive bid, the module will use the next line.
Zaczynając od nowa, moduł będzie zaczynał w pierwszym rzędzie ustawień i z każdą następną ofertą moduł będzie używał następnej linii.
.Boxes.AuctionSettings.Help4
When no bid was placed for a minute, the module starts again from the first row.
Kiedy nie złożono oferty przez 1 minutę, moduł zaczyna od nowa od pierwszego rzędu.
.Boxes.AuctionSettings.Help5
The module will calculate an addition value according to the first column and a multiplication value according to the second column and take the bigger value of the two
Moduł będzie obliczał wartość dodania zależną od pierwszej kolumny i mnożnik zależny od drugiej kolumny i weźmie najwyższą wartość z nich
ComponentTranslation
This translation Translated FoE Helper/Extension
Pomoc
Following string has different context but same source.
Translated FoE Helper/Extension
Pomoc

Loading…

None

Suggestion removed during cleanup

FoE Helper / ExtensionPolish

Help
Pomoc
a year ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Help
Pomoc
a year ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Help
Pomoc
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.AuctionSettings.Help
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 62