Username s_ziel
Full name Stanisław Zieliński
Translations made 63
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Jan. 22, 2023, 7:07 p.m.
Registration date Jan. 22, 2023, 7:07 p.m.

Projects

FoE Helper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

s_ziel

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Aztec Helper
Pomocnik Azteków
13 days ago
s_ziel

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

For guild events you have to visit the Guildfight map before
Dla wydarzeń gildyjnych należy wcześniej odwiedzić mapę walk gildyjnych.
13 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

For guild events you have to visit the Guildfight map before
Dla wydarzeń gildyjnych należy wcześniej odwiedzić mapę walk gildyjnych.
13 days ago
s_ziel

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionPolish

https://docs.foe-helper.com/english/module/discord
https://docs.foe-helper.com/english/module/discord
13 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

New webhook entry
Nowy wpis webhooka
13 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Discord Webhooks
Discord Webhooki
13 days ago
s_ziel

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionPolish

https://docs.foe-helper.com/english/module/compare-friends
https://docs.foe-helper.com/english/module/compare-friends
13 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Double donation blocker
Blokada podwójnego wkładu
13 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Shows a box that temporarily covers the FP entry field in GB after a donation. The value determines the duration the box is shown in seconds - when 0, the box does not show
Pokazuje okienko, które tymczasowo zasłania pole wpisania PR w PA po wkładzie. Wartość oznacza długość, przez którą okienko jest pokazane - kiedy jest równa 0, okienko się nie pokazuje
13 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Show links
Pokaż łącza
13 days ago
Browse all changes for user