Translation

.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
69/520
Key English Polish State
.Settings.ShowMapTradeWarning.Title
Negotiation Blocker
Blokowanie negocjacji
.Settings.ShowMarketFilter.Desc
Displays a Trade filtering tool when the Market console is opened.
Pokazuje narzędzie do filtrowania transakcji podczas otwierania rynku.
.Settings.ShowMarketFilter.Title
Display Market Filter Tool
Pokaż narzędzie do filtrowania rynku
.Settings.ShowNotifications.Desc
The assistant uses notifications in various places. You can switch this on or off here.
Asystent w różnych miejscach korzysta z powiadomień. Możesz je tutaj włączyć lub wyłączyć.
.Settings.ShowNotifications.Title
Notifications
Powiadomienia
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Aktualizuje kalkulator PA także dla pereł architektury innych graczy.
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Title
Updates the 'GB calculator' for all GBs
Aktualizuje kalkulator PA dla wszystkich PA
.Settings.ShowPlayersMotivation.Desc
Should the motivation activities be tracked when the events are called?<br><br><em>Reload game after conversion</em>
Czy przesyłać dane o motywacjach na zewnętrzny serwer?<br><br><em>Odśwież grę po zmianie tego ustawienia</em>
.Settings.ShowPlayersMotivation.Title
Motivation Activity
Aktywność motywacyjna
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Desc
Display a window over the "Attack" or "Auto Battle" buttons to prevent accidental clicking when only Rogues remain after the first wave.<br>If units of a higher era are killed, this window gives you the chance to heal them with diamonds.
Umieść ramkę nad przyciskiem "Atakuj" lub "Szybka walka", jeśli po pierwszej fali pozostaną tylko Łotry. <br>Jeśli zginęły jednostki z wyższej epoki, to okno daje ci możliwość uleczenia ich diamentami.
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Title
Battle Assistant/Rogue Warning
Asystent walki/Ostrzeżenie o Łotrach
Key English Polish State
.Settings.ShowMapTradeWarning.Title
Negotiation Blocker
Blokowanie negocjacji
.Settings.ShowMarketFilter.Desc
Displays a Trade filtering tool when the Market console is opened.
Pokazuje narzędzie do filtrowania transakcji podczas otwierania rynku.
.Settings.ShowMarketFilter.Title
Display Market Filter Tool
Pokaż narzędzie do filtrowania rynku
.Settings.ShowNotifications.Desc
The assistant uses notifications in various places. You can switch this on or off here.
Asystent w różnych miejscach korzysta z powiadomień. Możesz je tutaj włączyć lub wyłączyć.
.Settings.ShowNotifications.Title
Notifications
Powiadomienia
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Aktualizuje kalkulator PA także dla pereł architektury innych graczy.
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Title
Updates the 'GB calculator' for all GBs
Aktualizuje kalkulator PA dla wszystkich PA
.Settings.ShowPlayersMotivation.Desc
Should the motivation activities be tracked when the events are called?<br><br><em>Reload game after conversion</em>
Czy przesyłać dane o motywacjach na zewnętrzny serwer?<br><br><em>Odśwież grę po zmianie tego ustawienia</em>
.Settings.ShowPlayersMotivation.Title
Motivation Activity
Aktywność motywacyjna
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Desc
Display a window over the "Attack" or "Auto Battle" buttons to prevent accidental clicking when only Rogues remain after the first wave.<br>If units of a higher era are killed, this window gives you the chance to heal them with diamonds.
Umieść ramkę nad przyciskiem "Atakuj" lub "Szybka walka", jeśli po pierwszej fali pozostaną tylko Łotry. <br>Jeśli zginęły jednostki z wyższej epoki, to okno daje ci możliwość uleczenia ich diamentami.

Loading…

davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
PokaAktualizuje kalkulator PA także dla pereł architektury innych graczy.
a year ago
None

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

DisplayUpdates the 'GB calculator' for GBs of other players
a year ago
davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator PA” także dla wspaniałych budynkówpereł architektury innych graczy.
a year ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator PA” także dla pereł architektury innych graczy
2 years ago
IvO

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator GBPA” także dla wspaniałych budynków innych graczy
2 years ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

ShowDisplays the 'GB calculator' also for great buildingfor GBs of other players
2 years ago
IvO

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator GB” także dla wspaniałych budynków innych graczy
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 1300