Translation

.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
69/520
Key English Polish State
.Settings.ShowMapTradeWarning.Title
Negotiation Blocker
Blokowanie negocjacji
.Settings.ShowMarketFilter.Desc
Displays a Trade filtering tool when the Market console is opened.
Pokazuje narzędzie do filtrowania transakcji podczas otwierania rynku.
.Settings.ShowMarketFilter.Title
Display Market Filter Tool
Pokaż narzędzie do filtrowania rynku
.Settings.ShowNotifications.Desc
The assistant uses notifications in various places. You can switch this on or off here.
Asystent w różnych miejscach korzysta z powiadomień. Możesz je tutaj włączyć lub wyłączyć.
.Settings.ShowNotifications.Title
Notifications
Powiadomienia
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Aktualizuje kalkulator PA także dla pereł architektury innych graczy.
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Title
Updates the 'GB calculator' for all GBs
Aktualizuje kalkulator PA dla wszystkich PA
.Settings.ShowPlayerLinks.Desc
Replace all player names with links to the players profile on ScoreDB
Zastąp wszystkie nazwy graczy linkami do profilu gracza na ScoreDB
.Settings.ShowPlayerLinks.Title
Show player links
Pokaż linki graczy
.Settings.ShowPlayersMotivation.Desc
Should the motivation activities be tracked when the events are called?<br><br><em>Reload game after conversion</em>
Czy przesyłać dane o motywacjach na zewnętrzny serwer?<br><br><em>Odśwież grę po zmianie tego ustawienia</em>
.Settings.ShowPlayersMotivation.Title
Motivation Activity
Aktywność motywacyjna

Loading…

davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
PokaAktualizuje kalkulator PA także dla pereł architektury innych graczy.
3 weeks ago
None

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

DisplayUpdates the 'GB calculator' for GBs of other players
a month ago
davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator PA” także dla wspaniałych budynkówpereł architektury innych graczy.
7 months ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator PA” także dla pereł architektury innych graczy
a year ago
IvO

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator GBPA” także dla wspaniałych budynków innych graczy
a year ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

ShowDisplays the 'GB calculator' also for great buildingfor GBs of other players
a year ago
IvO

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Pokazuje „kalkulator GB” także dla wspaniałych budynków innych graczy
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 1177