Translation

The mail could not be sendedt!
.mails.ErrorSend
The mail could not be sent!
19/270
Key English Czech State
.login.Server
Server
Server
.login.StayLogged
Stay logged in
Zůstat přihlášen
.login.WrongData
This data is incorrect!
Tyto údaje jsou nesprávné!
.login.WrongPassword
Wrong password!
Špatné heslo!
.login.YourWorld
Your World
Tvůj svět
.mails.ErrorSend
The mail could not be sent!
Mail nebyl odeslán!
.mails.ForgetPasswordContent
<p>You have requested a new password. If this is not the case, just ignore this email.</p><p>Otherwise, please click on the link or copy it into your browser and call it up:</p>
<p> Požádali jste o nové heslo. Pokud tomu tak není, jednoduše tento e-mail ignorujte. </p> <p> Jinak klikněte na odkaz nebo jej zkopírujte do svého prohlížeče a otevřete jej: </p>
.mails.ForgetPasswordErrorMail
<strong>Error!</strong> We do not know this email address
<strong>Chyba!</strong> Tuto e-mailovou adresu neznáme
.mails.ForgetPasswordSubject
Resetlink for your new password on foe-helper.com
Odkaz na obnovu hesla pro vaše nové heslo na foe-helper.com
.mails.ResetMailContent
<p>You have requested a new transition password.</p><p>Here it is already: <strong style="font-size:14px">#NEW_PASSWORD#</strong></p><p>Use it to log into your profile, there you can then assign your own password.</p>
<p> Požádali jste o nové dočasné heslo. </p> <p> Tady je: <strong style = "font-size: 14px"> # NEW_PASSWORD # </strong> </p> <p> Použijte ho a přihlaste se do svého profilu, kde si pak své vlastní bezpečné heslo nastavte. </p>
.mails.ResetMailSend
<strong>Done!</strong> The email with your new password is on its way, have a look.
<strong>Hotovo!</strong> E-mail s vaším novým heslem je na cestě, podívejte se do e-mailové schránky.
Key English Czech State
.login.Server
Server
Server
.login.StayLogged
Stay logged in
Zůstat přihlášen
.login.WrongData
This data is incorrect!
Tyto údaje jsou nesprávné!
.login.WrongPassword
Wrong password!
Špatné heslo!
.login.YourWorld
Your World
Tvůj svět
.mails.ErrorSend
The mail could not be sent!
Mail nebyl odeslán!
.mails.ForgetPasswordContent
<p>You have requested a new password. If this is not the case, just ignore this email.</p><p>Otherwise, please click on the link or copy it into your browser and call it up:</p>
<p> Požádali jste o nové heslo. Pokud tomu tak není, jednoduše tento e-mail ignorujte. </p> <p> Jinak klikněte na odkaz nebo jej zkopírujte do svého prohlížeče a otevřete jej: </p>
.mails.ForgetPasswordErrorMail
<strong>Error!</strong> We do not know this email address
<strong>Chyba!</strong> Tuto e-mailovou adresu neznáme
.mails.ForgetPasswordSubject
Resetlink for your new password on foe-helper.com
Odkaz na obnovu hesla pro vaše nové heslo na foe-helper.com
.mails.ResetMailContent
<p>You have requested a new transition password.</p><p>Here it is already: <strong style="font-size:14px">#NEW_PASSWORD#</strong></p><p>Use it to log into your profile, there you can then assign your own password.</p>
<p> Požádali jste o nové dočasné heslo. </p> <p> Tady je: <strong style = "font-size: 14px"> # NEW_PASSWORD # </strong> </p> <p> Použijte ho a přihlaste se do svého profilu, kde si pak své vlastní bezpečné heslo nastavte. </p>

Loading…

Ixia

Source string changed

FoE Helper / WebsiteCzech

The mail could not be sendedt!
3 months ago
Lugiak

Translation changed

FoE Helper / WebsiteCzech

The mail could not be sent!
Mail nebyl odeslán!
a year ago
Lugiak

New translation

FoE Helper / WebsiteCzech

The mail could not be sent!
Mail nebyl odeslán
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.mails.ErrorSend
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/cs.json, string 294