Translation

.Local
en-EN
5/100
Key English Czech State
.Local
en-EN
cs-CZ
.app.android.CardAppInfo
App Info
O aplikaci
.app.android.CardAppInfoDesc
<p>Parallel to the browser extension, there is an Android overlay app in the form of the own contribution cost calculator.</p><p>The Android version of Forge of Empires communicates encrypted with the Inno server. Therefore, it is in no way possible to read data as in the extension.</p><p>However, the overlay design allows for convenient operation without leaving Forge of Empires app.</p>
<p> Kromě verze FoE Helper jako rozšíření pro WWW prohlížeče existuje aplikace pro systémy Android ve formě kalkulačky nákladů na vlastní příspěvky. </p> <p> Verze Forge of Empires pro Android komunikuje se serverem InnoGames šifrovaně. Proto není v žádném případě možné načítat data jako v rozšíření pro prohlížeč. </p> <p> Nicméně, kalkulačka pro Android, umožňuje pohodlné ovládání bez opuštění aplikace Forge of Empires. </p>
.app.android.CardConfigDesc
The app needs special rights for the correct display "above" the game. To do this, open the FoE Helper app directly after installation and grant the correct rights:
Pro správné zobrazení „nad“ hrou potřebuje aplikace odpovídající oprávnění. Chcete-li je povolit, otevřete aplikaci FoE Helper po její instalaci a přidělte potřebná oprávnění:
.app.android.CardConfigHeader
2. Setting up the FoE Helper App
2. Nastavení aplikace FoE Helper
.app.android.CardConfigImage1
Settings Home Page - Part 1
Nastavení Domovské stránky - část 1
ComponentTranslation
This translation Translated FoE Helper/Website
cs-CZ
Following string has different source but same context.
Approved FoE Helper/Extension
cs-CZ

Loading…

CernyJar

Translation approved

FoE Helper / WebsiteCzech

en-EN
cs-CZ
2 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / WebsiteCzech

en-EN
czs-CZ
2 years ago
None

Suggestion added

FoE Helper / WebsiteCzech

en-EN
cs-CZ
2 years ago
Clavio

New translation

FoE Helper / WebsiteCzech

en-EN
cz-CZ
2 years ago
Browse all component changes
Ixia

Source string comment

Not at all obvious what this should be translated to.

2 years ago

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Local
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
i18n/cs.json, string 1