Translation

.app.android.CardConfigHeader
2. Setting up the FoE Helper App
27/320
Key English Swedish State
.Local
en-EN
se-SE
.app.android.CardAppInfo
App Info
App Info
.app.android.CardAppInfoDesc
<p>Parallel to the browser extension, there is an Android overlay app in the form of the own contribution cost calculator.</p><p>The Android version of Forge of Empires communicates encrypted with the Inno server. Therefore, it is in no way possible to read data as in the extension.</p><p>However, the overlay design allows for convenient operation without leaving Forge of Empires app.</p>
<p>Parallellt till webbläsar-tillägget, finns det en Android överlägg-app i form av egen del kalkylator.</p><p>Android versionen av Forge of Empires kommunicerar krypterat med Inno-servern. Därför är det omöjligt att läsa data på samma sätt som i webbläsar-tillägget.</p><p>I alla fall, med överläggs-designen går den att använda utan att lämna Forge of Empires app.</p>
.app.android.CardConfigDesc
The app needs special rights for the correct display "above" the game. To do this, open the FoE Helper app directly after installation and grant the correct rights:
Denna app behöver speciella rättigheter för att kunna visas "över" spelet. För att åstadkomma, öppna FoE Helper app direkt efter installationen och tillåt de korrekta rättigheterna:
.app.android.CardConfigHeader
2. Setting up the FoE Helper App
2. Ställa in FoE Helper App
.app.android.CardConfigImage1
Settings Home Page - Part 1
Inställningar Hem - Del 1
.app.android.CardConfigImage2
Settings Home Page - Part 2
Inställningar Hem - Del 2
.app.android.CardConfigOverlayDesc
Click the button "Open display settings" if it is not already greyed out.
Klicka på knappen "Open display settings" om den inte redan är utgråad.
.app.android.CardConfigOverlayHeader
Allow FoE Helper to display an overlay
Tillåt FoE Helper att visas som ett överlägg
.app.android.CardConfigOverlayImage1
FoE Search helpers and click
FoE Sök helpers and klicka
Key English Swedish State
.Local
en-EN
se-SE
.app.android.CardAppInfo
App Info
App Info
.app.android.CardAppInfoDesc
<p>Parallel to the browser extension, there is an Android overlay app in the form of the own contribution cost calculator.</p><p>The Android version of Forge of Empires communicates encrypted with the Inno server. Therefore, it is in no way possible to read data as in the extension.</p><p>However, the overlay design allows for convenient operation without leaving Forge of Empires app.</p>
<p>Parallellt till webbläsar-tillägget, finns det en Android överlägg-app i form av egen del kalkylator.</p><p>Android versionen av Forge of Empires kommunicerar krypterat med Inno-servern. Därför är det omöjligt att läsa data på samma sätt som i webbläsar-tillägget.</p><p>I alla fall, med överläggs-designen går den att använda utan att lämna Forge of Empires app.</p>
.app.android.CardConfigDesc
The app needs special rights for the correct display "above" the game. To do this, open the FoE Helper app directly after installation and grant the correct rights:
Denna app behöver speciella rättigheter för att kunna visas "över" spelet. För att åstadkomma, öppna FoE Helper app direkt efter installationen och tillåt de korrekta rättigheterna:
.app.android.CardConfigHeader
2. Setting up the FoE Helper App
2. Ställa in FoE Helper App
.app.android.CardConfigImage1
Settings Home Page - Part 1
Inställningar Hem - Del 1
.app.android.CardConfigImage2
Settings Home Page - Part 2
Inställningar Hem - Del 2
.app.android.CardConfigOverlayDesc
Click the button "Open display settings" if it is not already greyed out.
Klicka på knappen "Open display settings" om den inte redan är utgråad.
.app.android.CardConfigOverlayHeader
Allow FoE Helper to display an overlay
Tillåt FoE Helper att visas som ett överlägg

Loading…

Ixia

New translation

FoE Helper / WebsiteSwedish

2. Setting up the FoE Helper App
2. Ställa in FoE Helper App
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
Helper Hjälpreda FoE Helper
FoE Helper FoE Helper FoE Helper

Source information

Key
.app.android.CardConfigHeader
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/sv.json, string 5