None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionEnglish

If you want to track data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
If you want to track data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
3 hours ago
Kapi

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionItalian

https://docs.foe-helper.com/english/module/compare-friends
Compare amici
yesterday
None

Pushed changes

FoE Helper / Extension

Pushed changes a week ago
None

Committed changes

FoE Helper / ExtensionPolish

Committed changes a week ago
None

Suggestion removed during cleanup

FoE Helper / ExtensionPolish

Save
Zapisz
a week ago
None

Suggestion removed during cleanup

FoE Helper / ExtensionPolish

Help
Pomoc
a week ago
None

Suggestion removed during cleanup

FoE Helper / ExtensionPolish

Add
Dodaj
a week ago
s_ziel

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Aztec Helper
Pomocnik Azteków
8 days ago
s_ziel

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

For guild events you have to visit the Guildfight map before
Dla wydarzeń gildyjnych należy wcześniej odwiedzić mapę walk gildyjnych.
8 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

For guild events you have to visit the Guildfight map before
Dla wydarzeń gildyjnych należy wcześniej odwiedzić mapę walk gildyjnych.
8 days ago
s_ziel

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionPolish

https://docs.foe-helper.com/english/module/discord
https://docs.foe-helper.com/english/module/discord
8 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

New webhook entry
Nowy wpis webhooka
8 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Discord Webhooks
Discord Webhooki
8 days ago
s_ziel

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionPolish

https://docs.foe-helper.com/english/module/compare-friends
https://docs.foe-helper.com/english/module/compare-friends
8 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Double donation blocker
Blokada podwójnego wkładu
8 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Shows a box that temporarily covers the FP entry field in GB after a donation. The value determines the duration the box is shown in seconds - when 0, the box does not show
Pokazuje okienko, które tymczasowo zasłania pole wpisania PR w PA po wkładzie. Wartość oznacza długość, przez którą okienko jest pokazane - kiedy jest równa 0, okienko się nie pokazuje
8 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Show links
Pokaż łącza
8 days ago
s_ziel

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Replaces player names and guild names with links to player or guild profile on scoredb.io.<br>Replaces Building-Kitnames with links to forgeofempires.fandom.com.
Zamienia nazwy graczy i gildii na łącza do profili graczy lub gildii na stronie scoredb.io.<br>Zamienia nazwy zestawów budynków na łącza do strony forgeofempires.fandom.com.
8 days ago
s_ziel

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Should the "Aztec Helper" box be opened when starting a Aztec Minigame?
Czy pomocnik Azteków powinien otworzyć się przy starcie minigry?
8 days ago
s_ziel

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

If you want to track data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
Jeżeli chcesz dzielić postępydane wraz ze swoją gildią, możesz aktywować tę opcję.<br>Jeśli chcesz używać rozszerzenia wyłącznie dla siebie, wyłącz ją, a żadne dane nie zostaną przesłane.
8 days ago

Search