Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

No BG attempts remain!
Inga fler BG-försök återstår!
3 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Rating value of 1 good (in FP)
Värdering av 1 gods (i FP)
3 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

1 FP equals __goods__ goods
1 FP motsvarar __goods__ gods
4 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Goods
Gods
5 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

FPs
FPs
5 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Estimated bonus: __FP__ FPs and __Goods__ goods
Estimerad bonus: __FP__ FPs och __Goods__ gods
5 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Suggestion: Collect these buildings
Förslag: Skörda dessa byggnader
6 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Done in
Färdig om
6 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Done
Färdig
6 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Building
Byggnad
6 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Your army has only Rogues. Either heal units using diamonds or retreat!
Din arme består nu av enbart Skurkar. Antingen hela enhet(er) eller retirera!
6 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

You have lost a higher era unit (above you current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Du har förlorat en enhet från en högre era (ovan din nuvarande). Du har dock möjlighet att hela den med diamanter!
8 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Display Alert suggestions (for example, when clicking on a GBG sector, or collecting a building production)
Visa Alert förslag (t.ex. vid klickande på en sektor i ISF, eller vid skörd)
18 minutes ago
Ixia

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionSwedish

Expired Alert Summary at Start
Summering av expirerade Alerter vid Start
29 minutes ago
Ixia

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionSwedish

Display a list of Alerts which expired while offline (since the game window was closed)
Visa en lista över Alerter som expirerat medans bortkopplad (spelfönstret stängt)
31 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Main Menu Countdown
Huvudmeny Nedräknare
38 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Show the next Alert countdown as an overlay of the Main Menu icon
Visa nedräkning till nästa Alert som ett överlägg på huvudmenyns ikon
39 minutes ago
Ixia

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionSwedish

In-game Notifications
In-game Notifikationer
41 minutes ago
Ixia

New translation

FoE Helper / ExtensionSwedish

Show in-game notification instead of the native Desktop notification when the game window is focused
Visa notifikation inne i spelet istället för standard skrivbord-notifikation när spel-fönstret är i fokus
42 minutes ago
Ixia

Translation changed

FoE Helper / ExtensionSwedish

Automatically generated Alert times (Antiques Dealer, GBG etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction Alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
Automatiskt genererade alarmtider (Antikhandlare, Imperieslagfält osv) kommer använda denna offset för att skicka notifieringar innan en händelse faktist inträffar!. T.ex. om du ställer detta till 30 kommer Auktion alarm visas 30 sekunder innan auktionen avslutas.!
44 minutes ago

Search