andr_gin

New strings to translate

FoE Helper / AppCzech

New strings to translate 2 years ago
andr_gin

Resource update

FoE Helper / AppCzech

Resource update 2 years ago
None

Source string changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://forum.foe-rechner.dehelper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-hmainIine/FoEHelfper-extension">GitHub Project Open-SourceApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
2 years ago
None

Source string changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://foe-rechner.dehelper.com/">FoE-Helper Extension</a>
2 years ago
None

Committed changes

FoE Helper / AppCzech

Committed changes 3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Imagebutton
Imagebutton
3 years ago
CernyJar

Marked for edit

FoE Helper / AppCzech

Imagebutton
TlačítkoImagebutton
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Player:
PlayerHráč:
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Building:
Buildingdova:
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Copier
Kopírovatání
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Box Coordinates reseted
Souřadnice Políček resetovány
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Permit Accessibility Service
Povolit Přístupové Služby
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Allow FoE-Helper App to check if Forge of Empire is currently open to start automatically
Povolte aplikaci FoE-Helper, aby zkontrolovala, zda je hra Forge of Empires aktuálně otevřený, aby se snastavena v režimu "Spustilt automaticky"
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Open Display Settings
Otevřít Nnastavení Zzobrazení
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Allow FoE-Helper App to display an overlay over everything else.
Permission display over other apps needed
Allow FoE-Helper App to display an overlay over everything else.
Permission display over other apps needed
Povolte aplikaci FoE-Helper zobrazovat se jako překrytí nad všemi ostatními.
Oprávnění zobrazení přes jiné aplikace je vyžadováno
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Welcome to the FoE-Helper App.
This App was made by the developer of the Extension for the Browsers

Here you will only see some settings and permission buttons to allow the app to work.
Welcome to thVítejte v aplikace FoE-Helper App.
This App was made by the developer of the Extension for the Browsers

Here you will only see some settings and permission buttons to allow the app to work
ato aplikace byla vyvinuta vývojáři rozšíření FoE Helper pro WWW prohlížeče

Zde uvidíte pouze některá tlačítka nastavení a oprávnění umožňující úplnou a správnou práci aplikace
.
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://forum.foe-helper.com/">Bugs &amp; Improvements</a>
<a href="https://github.com/mainIine/FoEHelperApp_Issues">FoE-Helper App Issues</a>
<a href="https://forum.foe-rechner.de/">BugsChyby &amp; ImprovementsNávrhy vylepšení</a>
<a href="https://github.com/dsiekiera/foe-helfer-extension">GitHub Project Open-Source</a>
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

<a href="https://foe-helper.com/">FoE-Helper Extension</a>
<a href="https://foe-rechner.de/">Rozšíření FoE-Helper Extension</a>
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Arc Boost
Navýšení ArcRCu
3 years ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / AppCzech

Costs
Costsena
3 years ago

Search