jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Displays an Event's Prize chance summary window
Toon het venster voor de beste prijzen van een evenement.
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Updates the 'GB calculator' for all GBs
Toon 'GG rekenmachine' voor alle GG's
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Toon de 'GG rekenmachine' ook voor Grootse Gebouwen van andere spelers
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Display Market Filter Tool
Toon de Markt filter applicatie
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Displays a Trade filtering tool when the Market console is opened.
Toont een applicatie voor filtering handel als de markt wordt geopend
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Display FP Investment sums
Toon FP investerings som
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Display a GB FP investment window when entering 'Town Hall'> 'News'> 'Great Buildings' tab.
Toont de som van uw FP investeringsdata bij opening van: stadhuis > nieuws > Grootse Gebouwen Tab.
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Show guild treasury log export tool
Toont de Gildeschat log exporteer applicatie
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Displays guild treasury export log tool when opening the Guild Treasury Log window
Toont een applicatie voor het exporteren van Gildeschat logs in een .csv bestand wanneer het Gildeschat log venster wordt geopend
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Website: information and documentation on the extension and it's features.
Website: informatie over de extensie en documentatie van zijn toekomstige eigenschappen.
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Help and Community
Help en Gemeenschap
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

GitHub: for more technical bug reports, concrete ideas and helping with development.
GitHub: voor meer technische fouten, concrete ideeën en helpen met de ontwikkeling.
a year ago
jouchka

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Forums: go here for support and submitting ideas, as well as bug reports.
Fora: Ga naar daar voor hulp en om ideeën in te dienen, maar ook voor fouten te rapporteren.
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Forums: go here for support and submitting ideas, as well as bug reports.
Fora: Ga naar daar voor hulp en om ideeën in te dienen, maar ook voor fouten te rapporteren.
a year ago
jouchka

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Discord: join our server for general discussions about the extension, chats and support.
OBij onenigheid: Treedt toe bij verschillende discussies over de extensie, chats en hulp.
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Discord: join our server for general discussions about the extension, chats and support.
Onenigheid: Treed toe bij verschillende discussies over de extensie, chats en hulp.
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

There are several ways to get support:
Er zijn verschillende manieren om hulp te krijgen:
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Saving and Restoring
Opslaan en terugzetten
a year ago
jouchka

Marked for edit

FoE Helper / ExtensionDutch

Saving and restoring the settings
Opslaan en terugzetten van de instellingen
a year ago
jouchka

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

The game will now reload with the imported settings.
Het spel zal nu opnieuw opstarten met de geïmporteerde instellingen.
a year ago

Search