Translation

If you want to track data with your guild, click hereuse the notes or the city planner, activate this item.<br>For a stand-alone extension, simply disableeactivate it.
.Settings.GlobalSend.Desc
If you want to use the notes or the city planner, activate this item.<br>For a stand-alone extension, simply deactivate it.
146/1230
Key English Czech State
.Settings.ExportImport.Error
This is not a valid settings file!
Neplatný soubor nastavení!
.Settings.ExportImport.Reload
The game will now reload with the imported settings.
Hra se nyní znovu načte spolu s těmito důležitými nastaveními.
.Settings.ExportSettings.Desc
Saving and restoring the settings
Ukládání a obnovení nastavení
.Settings.ExportSettings.OpenImportExportTool
Open Import/Export Tool
Otevřít nástroje Import/Export
.Settings.ExportSettings.Title
Saving and Restoring
Ukládání a Obnovení
.Settings.GlobalSend.Desc
If you want to use the notes or the city planner, activate this item.<br>For a stand-alone extension, simply deactivate it.
Chcete-li dlouhodobě sledovat data v cechu, klikněte sem. <br> Pro samostatné rozšíření jednoduše volbu deaktivujte a žádná data nebudou ukládána.
.Settings.GlobalSend.Title
Upload/Send data to foe-helper.com
Přenos dat na foe-helper.com
.Settings.Help.Desc
There are several ways to get support:
Existuje několik cest jak získat podporu:
.Settings.Help.Discord
Discord: join our server for general discussions about the extension, chats and support.
Discord: připoj se k našemu serveru pro obecné diskuze k tomuto rozšíření, chatování a podporu.
.Settings.Help.Forums
Forums: go here for support and submitting ideas, as well as bug reports.
Fóra: navštiv podporu, napiš návrhy na zlepšení a hlášení chyb.
.Settings.Help.Github
GitHub: for more technical bug reports, concrete ideas and helping with development.
GitHub: pro další hlášení technických chyb, konkrétní návrhy a pomoc s vývojem.

Loading…

None

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to track data with your guild, click hereuse the notes or the city planner, activate this item.<br>For a stand-alone extension, simply disableeactivate it.
a month ago
toko

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to trackshare data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
10 months ago
None

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to track data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
a year ago
thepab

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to track data with your guild, click here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
a year ago
CernyJar

Translation changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to use the notes or the city planner, activate this item.<br>For a stand-alone extension, simply deactivate it.
Pokud cChcete-li dlouhodobě sledovat vaše data zapnětedata v cechu, klikněte sem. <br> Pro samostatné rozšíření jednoduše volbu deaktivujte a žádná data nebudou ukládána.
2 years ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionCzech

If you want to track data with your guild, activate this point.<br>For a self-sufficient extension simply disableclick here.<br>For a stand-alone extension simply disable and no data will be uploaded.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.GlobalSend.Desc
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
js/web/_i18n/cs.json, string 1311