Translation

.Boxes.GreatBuildings.TTGoodsValue
This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
125/950
Key English Dutch State
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionTitle
FP GB ROI compared
FP Grootse Gebouwen winst tegenover investering vergeleken
.Boxes.GreatBuildings.TTAttackValue
This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt voor de beoordeling van gebouwen die aanvals- of verdedigingsbonus voor je aanvallend leger opleveren. Hoeveel FP is 1% bonus jouw waard ?
.Boxes.GreatBuildings.TTFPPerTile
How many daily FPs per tile are lost for making space for new GBs? Example: You are removing some Shrines of Knowledge to build a GB => 1FP/5 tiles = 0.2FP/tile
Hoeveel dagelijkse FPs per grondvlakje verloren gaan door plaats te maken voor een nieuw Groots Gebouw? Bijvoorbeeld: Je verwijdert enkele kennisaltaars om een Groots Gebouw te bouwen=> 1FP/4 grondvlakjes = 0,25FP/grondvlakje
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCosts
GB not yet built. This is the FP costs for buying the required goods
Je hebt dit groots gebouw nog niet gebouwd. Dit zijn de FP kosten voor het kopen van de benodigde goederen
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCostsColumn
Lists the FP costs for buying the required goods (applies only to GBs you have not yet built)
Toont de FP kosten voor het kopen van de benodigde goederen (geldt enkel voor nog niet gebouwde GG's)
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodsValue
This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt om een ranglijst te maken van goederen producerende gebouwen. Op hoeveel FP waardeer jij één goed?
.Boxes.GreatBuildings.TTRewardPerDay
Optional: How many FP rewards do you get per day? This information is used to calculate profitability for further Arc levels. To get a suggestion go to: Town Hall > News > Event History and scroll through all pages
Optioneel: Hoeveel FP beloningen krijg je per dag? Deze informatie wordt gebruikt om de winstgevendheid te berekenen voor extra Arc levels. Om een idee te krijgen ga naar Stadhuis > Nieuws > Gebeurtenissen overzicht en blader door de pagina's
.Boxes.GreatBuildings.Title
GB Investment Overview
GG Investeringen Overzicht
.Boxes.GuildFights.Copy
Copy
 
.Boxes.GuildFights.CopyToClipBoard.Desc
Attack times for the selected province have been copied.
Aanvalstijden voor de geselecteerde provincies is gekopieerd.
.Boxes.GuildFights.CopyToClipBoard.Title
Copied!
Gekopieerd!
Key English Dutch State
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionTitle
FP GB ROI compared
FP Grootse Gebouwen winst tegenover investering vergeleken
.Boxes.GreatBuildings.TTAttackValue
This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt voor de beoordeling van gebouwen die aanvals- of verdedigingsbonus voor je aanvallend leger opleveren. Hoeveel FP is 1% bonus jouw waard ?
.Boxes.GreatBuildings.TTFPPerTile
How many daily FPs per tile are lost for making space for new GBs? Example: You are removing some Shrines of Knowledge to build a GB => 1FP/5 tiles = 0.2FP/tile
Hoeveel dagelijkse FPs per grondvlakje verloren gaan door plaats te maken voor een nieuw Groots Gebouw? Bijvoorbeeld: Je verwijdert enkele kennisaltaars om een Groots Gebouw te bouwen=> 1FP/4 grondvlakjes = 0,25FP/grondvlakje
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCosts
GB not yet built. This is the FP costs for buying the required goods
Je hebt dit groots gebouw nog niet gebouwd. Dit zijn de FP kosten voor het kopen van de benodigde goederen
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodCostsColumn
Lists the FP costs for buying the required goods (applies only to GBs you have not yet built)
Toont de FP kosten voor het kopen van de benodigde goederen (geldt enkel voor nog niet gebouwde GG's)
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodsValue
This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt om een ranglijst te maken van goederen producerende gebouwen. Op hoeveel FP waardeer jij één goed?
.Boxes.GreatBuildings.TTRewardPerDay
Optional: How many FP rewards do you get per day? This information is used to calculate profitability for further Arc levels. To get a suggestion go to: Town Hall > News > Event History and scroll through all pages
Optioneel: Hoeveel FP beloningen krijg je per dag? Deze informatie wordt gebruikt om de winstgevendheid te berekenen voor extra Arc levels. Om een idee te krijgen ga naar Stadhuis > Nieuws > Gebeurtenissen overzicht en blader door de pagina's
.Boxes.GreatBuildings.Title
GB Investment Overview
GG Investeringen Overzicht
.Boxes.GuildFights.Copy
Copy
 
.Boxes.GuildFights.CopyToClipBoard.Desc
Attack times for the selected province have been copied.
Aanvalstijden voor de geselecteerde provincies is gekopieerd.

Loading…

pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt om een ranglijst te maken van goederen producerende gebouwen. Op hoeveel FP waardeer jij één goed?
a year ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionDutch

This value is used for ranking buildinggoods producing goodbuildings. How many FP is one good worth to you?
a year ago
Lithium_Grim

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt om een ranglijst te maken van goederen producerende gebouwen. Op hoeveel FP waardeer jij één goed?
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.GreatBuildings.TTGoodsValue
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/nl.json, string 369