Username pschuivens
Full name Pascal Schuivens
Translations made 119
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Aug. 2, 2021, 9:27 a.m.
Registration date Aug. 1, 2021, 8:09 a.m.

Projects

FoE Helper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Expected daily production/tile
Verwachte dagelijkse productie per tegel
a year ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt voor de beoordeling van gebouwen die aanvals- of verdedigingsbonus voor je aanvallend leger opleveren. Hoeveel FP is 1% bonus jouw waard ?
a year ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Consider attack bonus
Meetellen aanvalsbonus
a year ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

1 FP equals __percent__% bonus for attacking army
1 FP is gelijk aan __percent__% bonus voor je aanvallend leger
a year ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Number of FPs that can be bought with coins.
Aantal FP dat kan worden gekocht met munten.
a year ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Streets
Wegen
a year ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

profit achieved; yellow = Rank is not safe; red/green = Loss/Profit safe
behaalde winst, geel ->= Plek niet veilig, rood/groen ->= veilig met Verlies/Winst
a year ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Guild defeated
Gilde verslagen
a year ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt om een ranglijst te maken van goederen producerende gebouwen. Op hoeveel FP waardeer jij één goed?
a year ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

PvP Arena
PVP Arena
a year ago
Browse all changes for user