pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Expected daily production/tile
Verwachte dagelijkse productie per tegel
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt voor de beoordeling van gebouwen die aanvals- of verdedigingsbonus voor je aanvallend leger opleveren. Hoeveel FP is 1% bonus jouw waard ?
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Consider attack bonus
Meetellen aanvalsbonus
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

1 FP equals __percent__% bonus for attacking army
1 FP is gelijk aan __percent__% bonus voor je aanvallend leger
2 years ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Number of FPs that can be bought with coins.
Aantal FP dat kan worden gekocht met munten.
2 years ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Streets
Wegen
2 years ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

profit achieved; yellow = Rank is not safe; red/green = Loss/Profit safe
behaalde winst, geel ->= Plek niet veilig, rood/groen ->= veilig met Verlies/Winst
2 years ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Guild defeated
Gilde verslagen
2 years ago
pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

This value is used for ranking goods producing buildings. How many FP is one good worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt om een ranglijst te maken van goederen producerende gebouwen. Op hoeveel FP waardeer jij één goed?
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

PvP Arena
PVP Arena
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Settings
Instellingen
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Result
Resultaat
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Enabled
Zet aan
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Building
Gebouw
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Goods
Goederen
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Goods from Venus are not included. Please visit your Venus Outpost and open the box again
Exclusief goederen van Venus zijn. Ga naar je Venus nederzetting en open dit venster opnieuw
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Trust
Vertrouwen
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Owner's Contribution
Bijdrage eigenaar
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

No spot available
Geen plaatsten beschikbaar
2 years ago
pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Secure
Veilig
2 years ago

Search