Translation

.Boxes.GreatBuildings.ShowAttack
Consider attack bonus
22/210
Key English Dutch State
.Boxes.GreatBuildings.HideNewGBs
Hide GBs not built
Verberg niet gebouwde GG's
.Boxes.GreatBuildings.Level
Level
Niveau
.Boxes.GreatBuildings.NewGBCostsTT
Includes good costs to build the GB valued at __goodcosts__ FPs
Inclusief goederenkosten om het GG te bouwen, gewaardeerd op __goodcosts__ FP
.Boxes.GreatBuildings.NewGBFPProductionTT
__tiles__ * __fppertile__ = __opcost__ FPs have been subtracted. This is lost by removing other FP producing buildings to make space for __tiles__ tiles to build the GB.
__tiles__ * __fppertile__ = __opcost__ FP zijn afgetrokken. Deze zijn verloren gegaan door het verwijderen van andere FP producerende gebouwen om ruimte te maken voor __tiles__ grondvlakjes om het GG te bouwen.
.Boxes.GreatBuildings.RewardPerDay
Arc: FP Rewards/day from other players
Arc: FP beloning/dag van andere spelers
.Boxes.GreatBuildings.ShowAttack
Consider attack bonus
Meetellen aanvalsbonus
.Boxes.GreatBuildings.ShowGoods
Consider goods production
Overweeg goederen productie
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionDescription
GBs at the top of the list are best value
Gebouwen bovenaan de lijst leveren de meeste waarde
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionTitle
FP GB ROI compared
FP Grootse Gebouwen winst tegenover investering vergeleken
.Boxes.GreatBuildings.TTAttackValue
This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt voor de beoordeling van gebouwen die aanvals- of verdedigingsbonus voor je aanvallend leger opleveren. Hoeveel FP is 1% bonus jouw waard ?
.Boxes.GreatBuildings.TTFPPerTile
How many daily FPs per tile are lost for making space for new GBs? Example: You are removing some Shrines of Knowledge to build a GB => 1FP/5 tiles = 0.2FP/tile
Hoeveel dagelijkse FPs per grondvlakje verloren gaan door plaats te maken voor een nieuw Groots Gebouw? Bijvoorbeeld: Je verwijdert enkele kennisaltaars om een Groots Gebouw te bouwen=> 1FP/4 grondvlakjes = 0,25FP/grondvlakje
Key English Dutch State
.Boxes.GreatBuildings.HideNewGBs
Hide GBs not built
Verberg niet gebouwde GG's
.Boxes.GreatBuildings.Level
Level
Niveau
.Boxes.GreatBuildings.NewGBCostsTT
Includes good costs to build the GB valued at __goodcosts__ FPs
Inclusief goederenkosten om het GG te bouwen, gewaardeerd op __goodcosts__ FP
.Boxes.GreatBuildings.NewGBFPProductionTT
__tiles__ * __fppertile__ = __opcost__ FPs have been subtracted. This is lost by removing other FP producing buildings to make space for __tiles__ tiles to build the GB.
__tiles__ * __fppertile__ = __opcost__ FP zijn afgetrokken. Deze zijn verloren gegaan door het verwijderen van andere FP producerende gebouwen om ruimte te maken voor __tiles__ grondvlakjes om het GG te bouwen.
.Boxes.GreatBuildings.RewardPerDay
Arc: FP Rewards/day from other players
Arc: FP beloning/dag van andere spelers
.Boxes.GreatBuildings.ShowAttack
Consider attack bonus
Meetellen aanvalsbonus
.Boxes.GreatBuildings.ShowGoods
Consider goods production
Overweeg goederen productie
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionDescription
GBs at the top of the list are best value
Gebouwen bovenaan de lijst leveren de meeste waarde
.Boxes.GreatBuildings.SuggestionTitle
FP GB ROI compared
FP Grootse Gebouwen winst tegenover investering vergeleken
.Boxes.GreatBuildings.TTAttackValue
This value is used for ranking buildings providing attack or defense bonus for the attacking army. How many FP is 1% of either attack or defense boost worth to you?
Deze waarde wordt gebruikt voor de beoordeling van gebouwen die aanvals- of verdedigingsbonus voor je aanvallend leger opleveren. Hoeveel FP is 1% bonus jouw waard ?

Loading…

pschuivens

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Consider attack bonus
Meetellen aanvalsbonus
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.GreatBuildings.ShowAttack
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/nl.json, string 347