Translation

.Settings.InfoboxEntryCount.Desc
How many elements should the Infobox display and save?<br>Empty or "0" means infinite.
88/870
Key English Dutch State
.Settings.Help.Github
GitHub: for more technical bug reports, concrete ideas and helping with development.
GitHub: voor meer technische fouten, concrete ideeën en helpen met de ontwikkeling.
.Settings.Help.Title
Help and Community
Help en Gemeenschap
.Settings.Help.Website
Website: information and documentation on the extension and it's features.
Website: informatie en documentatie van de extensie.
.Settings.HideHelperDuringBattle.Desc
During manual battle if the HelperBox gets in the way, this option temporarily hides the box until the battle is over. This only works with Helper 'As Box'
Als tijdens een handmatig gevecht het Help venster in de weg staat zorgt deze optie ervoor dat het venster wordt verborgen tot het gevecht voorbij is. Deze optie werk alleen met de helper als venster
.Settings.HideHelperDuringBattle.Title
Hide helper during battle
Verberg Helper tijdens gevechten
.Settings.InfoboxEntryCount.Desc
How many elements should the Infobox display and save?<br>Empty or "0" means infinite.
Hoeveel elementen moet de Infobox tonen en opslaan?<br>Leeg of "0" betekent geen limiet.
.Settings.InfoboxEntryCount.Title
Infobox Entry Count
Infobox aantal regels
.Settings.LoadBeta.Desc
Only available in the <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">separate extension</a>!!!<br>It has to be downloaded and added manually to the extensions.<br>It may not be used in conjunction with the regular Helper extension!<br><br>In the beta-version, errors are more likely to occur than on the released version! Please let us know about any found bug on Discord or Github! <br> Loading times for the extension may be higher than usual!<br> The game has to be reloaded in order to switch modes!
Alleen beschikbaar in de <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">aparte extensie</a>!!!<br>Het moet gedownload worden en handmatig aan de extensies toegevoegt.<br>Het mag niet worden gebruikt in combinatie met de reguliere Helper-extensie!<br><br>In de bètaversie is de kans op fouten groter dan in de uitgebrachte versie! Laat het ons weten als je een bug hebt gevonden op Discord of Github! <br> Laadtijden voor de extensie kunnen langer zijn dan normaal!<br> Het spel moet opnieuw worden geladen om van modus te wisselen!
.Settings.LoadBeta.Title
Load current Beta
Laad huidige Beta
.Settings.MenuContent.Desc
Which buttons do you want in the menu?<br>Green: show button. Red: don't show button.
Welke knoppen moeten zichtbaar zijn in het menu?<br>Groen: toon knop. Rood: Verberg knop.
.Settings.MenuContent.Title
Menu Content
Menu samenstelling
Key English Dutch State
.Settings.Help.Github
GitHub: for more technical bug reports, concrete ideas and helping with development.
GitHub: voor meer technische fouten, concrete ideeën en helpen met de ontwikkeling.
.Settings.Help.Title
Help and Community
Help en Gemeenschap
.Settings.Help.Website
Website: information and documentation on the extension and it's features.
Website: informatie en documentatie van de extensie.
.Settings.HideHelperDuringBattle.Desc
During manual battle if the HelperBox gets in the way, this option temporarily hides the box until the battle is over. This only works with Helper 'As Box'
Als tijdens een handmatig gevecht het Help venster in de weg staat zorgt deze optie ervoor dat het venster wordt verborgen tot het gevecht voorbij is. Deze optie werk alleen met de helper als venster
.Settings.HideHelperDuringBattle.Title
Hide helper during battle
Verberg Helper tijdens gevechten
.Settings.InfoboxEntryCount.Desc
How many elements should the Infobox display and save?<br>Empty or "0" means infinite.
Hoeveel elementen moet de Infobox tonen en opslaan?<br>Leeg of "0" betekent geen limiet.
.Settings.InfoboxEntryCount.Title
Infobox Entry Count
Infobox aantal regels
.Settings.LoadBeta.Desc
Only available in the <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">separate extension</a>!!!<br>It has to be downloaded and added manually to the extensions.<br>It may not be used in conjunction with the regular Helper extension!<br><br>In the beta-version, errors are more likely to occur than on the released version! Please let us know about any found bug on Discord or Github! <br> Loading times for the extension may be higher than usual!<br> The game has to be reloaded in order to switch modes!
Alleen beschikbaar in de <a href="https://github.com/mainIine/foe-helfer-extension/archive/refs/heads/betaLoader.zip">aparte extensie</a>!!!<br>Het moet gedownload worden en handmatig aan de extensies toegevoegt.<br>Het mag niet worden gebruikt in combinatie met de reguliere Helper-extensie!<br><br>In de bètaversie is de kans op fouten groter dan in de uitgebrachte versie! Laat het ons weten als je een bug hebt gevonden op Discord of Github! <br> Laadtijden voor de extensie kunnen langer zijn dan normaal!<br> Het spel moet opnieuw worden geladen om van modus te wisselen!
.Settings.LoadBeta.Title
Load current Beta
Laad huidige Beta
.Settings.MenuContent.Desc
Which buttons do you want in the menu?<br>Green: show button. Red: don't show button.
Welke knoppen moeten zichtbaar zijn in het menu?<br>Groen: toon knop. Rood: Verberg knop.

Loading…

Lithium_Grim

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

How many elements should the Infobox display and save?<br>Empty or "0" means infinite.
Hoeveel elementen moet de Infobox tonen en opslaan?<br>Leeg of "0" betekent geen limiet.
2 years ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionDutch

How many elements should the Infoboard showx display and save?<br>Empty or "0" means infinite.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.InfoboxEntryCount.Desc
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
js/web/_i18n/nl.json, string 1265