Translation

.Settings.ShowRougeUnitWarning.Title
Battle Assistant/Rogue Warning
33/300
Key English Dutch State
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Ververst de 'GG rekenmachine' voor GG's van andere spelers
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Title
Updates the 'GB calculator' for all GBs
Ververst de 'GG rekenmachine' voor alle GG's
.Settings.ShowPlayersMotivation.Desc
Should the motivation activities be tracked when the events are called?<br><br><em>Reload game after conversion</em>
Activeer dit onderdeel als motivatie/opknap-gegevens verzonden mogen worden
.Settings.ShowPlayersMotivation.Title
Motivation Activity
Motivatie Activiteit
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Desc
Display a window over the "Attack" or "Auto Battle" buttons to prevent accidental clicking when only Rogues remain after the first wave.<br>If units of a higher era are killed, this window gives you the chance to heal them with diamonds.
Blokkeer de knoppen "Aanvallen"/"Automatisch vechten" om nederlagen te voorkomen als er na de eerste golf enkel schurken over zijn.<br>Als eenheden uit een hoger tijdperk werden vernietigd, geeft de dialoog de mogelijkheid om deze met diamanten te herstellen.
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Title
Battle Assistant/Rogue Warning
Aanvalshulp/Schurken Waarschuwing
.Settings.ShowScoutingTimes.Desc
Displays a window when opening the map, stating the scouting times of the currently available provinces and the current scouting progress
Toont een venster bij het openen van de kaart met de verkenningstijden van de momenteel beschikbare provincies en de huidige verkenningsvoortgang
.Settings.ShowScoutingTimes.Title
Scouting Info
Verkenning Info
.Settings.Tab.About
About
Over
.Settings.Tab.Boxes
Boxes
Vensters
.Settings.Tab.Extension
General
Algemeen
Key English Dutch State
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Desc
Updates the 'GB calculator' for GBs of other players
Ververst de 'GG rekenmachine' voor GG's van andere spelers
.Settings.ShowOwnPartOnAllGBs.Title
Updates the 'GB calculator' for all GBs
Ververst de 'GG rekenmachine' voor alle GG's
.Settings.ShowPlayersMotivation.Desc
Should the motivation activities be tracked when the events are called?<br><br><em>Reload game after conversion</em>
Activeer dit onderdeel als motivatie/opknap-gegevens verzonden mogen worden
.Settings.ShowPlayersMotivation.Title
Motivation Activity
Motivatie Activiteit
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Desc
Display a window over the "Attack" or "Auto Battle" buttons to prevent accidental clicking when only Rogues remain after the first wave.<br>If units of a higher era are killed, this window gives you the chance to heal them with diamonds.
Blokkeer de knoppen "Aanvallen"/"Automatisch vechten" om nederlagen te voorkomen als er na de eerste golf enkel schurken over zijn.<br>Als eenheden uit een hoger tijdperk werden vernietigd, geeft de dialoog de mogelijkheid om deze met diamanten te herstellen.
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Title
Battle Assistant/Rogue Warning
Aanvalshulp/Schurken Waarschuwing
.Settings.ShowScoutingTimes.Desc
Displays a window when opening the map, stating the scouting times of the currently available provinces and the current scouting progress
Toont een venster bij het openen van de kaart met de verkenningstijden van de momenteel beschikbare provincies en de huidige verkenningsvoortgang
.Settings.ShowScoutingTimes.Title
Scouting Info
Verkenning Info
.Settings.Tab.About
About
Over
.Settings.Tab.Boxes
Boxes
Vensters
ComponentTranslation
This translation Translated FoE Helper/Extension
Aanvalshulp/Schurken Waarschuwing
Following string has different context but same source.
Translated FoE Helper/Extension
Aanvalshulp/Schurken Waarschuwing

Loading…

pschuivens

Translation changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Battle Assistant/Rogue Warning
Aanvalsassistent weergevenhulp/Schurken Waarschuwing
2 years ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionDutch

Show bBattle aAssistsant/Rogue Warning
2 years ago
WWillem

New translation

FoE Helper / ExtensionDutch

Battle Assistant/Rogue Warning
Aanvalsassistent weergeven
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Settings.ShowRougeUnitWarning.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
js/web/_i18n/nl.json, string 1311