Translation

.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
187/2010
Key English Slovak State
.Boxes.Alerts.Form.Tag
Tag
Označiť
.Boxes.Alerts.Form.Tag.Description
Tags can be used to group Alerts (a new notification with a given tag will replace an older notification with the same tag).
Štítky je možné použiť na zoskupenie upozornení (nové upozornenie s daným štítkom nahradí staršie upozornenie s rovnakým štítkom).
.Boxes.Alerts.Form.Title
Title
Nadpis
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Info
Automatically create a new Alert when I make a bid in the Antiques Dealer.
Automaticky vytvoriť nové upozornenie keď vytvorím ponuku v predajcovi starožitností.
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Title
Antiques Dealer Auction
aukcia v predajcovi starožitností
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore v rámci 5 sekúnd). Upozorňujeme, že táto funkcia funguje iba vtedy, keď je otvorené okno CB!
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
GBG Tracker
CB Sledovač
.Boxes.Alerts.Preferences.ComingSoon
Coming Soon…
Čoskoro
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Info
Automatically generated Alert times (Antiques Dealer, GBG etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction Alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
Automaticky generované časové upozornenia(predajca starožitností, CB atď.) odošlú upozornenia predtým, ako sa udalosť skutočne stane. Napríklad nastavením tejto hodnoty na 30 (sekúnd), sa upozornenia aukcie zobrazia 30 sekúnd pred skutočným ukončením aukcie!
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Notify Early Offset
upozorniť skoré vyváženie
.Boxes.Alerts.Preferences.InGame.Info
Show in-game notification instead of the native Desktop notification when the game window is focused.
Zobrazenie oznámenia v hre namiesto pôvodného oznámenia na ploche, keď je aktívne okno hry.
Key English Slovak State
.Boxes.Alerts.Form.Tag
Tag
Označiť
.Boxes.Alerts.Form.Tag.Description
Tags can be used to group Alerts (a new notification with a given tag will replace an older notification with the same tag).
Štítky je možné použiť na zoskupenie upozornení (nové upozornenie s daným štítkom nahradí staršie upozornenie s rovnakým štítkom).
.Boxes.Alerts.Form.Title
Title
Nadpis
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Info
Automatically create a new Alert when I make a bid in the Antiques Dealer.
Automaticky vytvoriť nové upozornenie keď vytvorím ponuku v predajcovi starožitností.
.Boxes.Alerts.Preferences.Auction.Title
Antiques Dealer Auction
aukcia v predajcovi starožitností
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore v rámci 5 sekúnd). Upozorňujeme, že táto funkcia funguje iba vtedy, keď je otvorené okno CB!
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Title
GBG Tracker
CB Sledovač
.Boxes.Alerts.Preferences.ComingSoon
Coming Soon…
Čoskoro
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Info
Automatically generated Alert times (Antiques Dealer, GBG etc) will use this offset to send notification before the event actually happens. For example, setting this value to 30 (seconds), Auction Alerts will be displayed 30s before the auction actually ends!
Automaticky generované časové upozornenia(predajca starožitností, CB atď.) odošlú upozornenia predtým, ako sa udalosť skutočne stane. Napríklad nastavením tejto hodnoty na 30 (sekúnd), sa upozornenia aukcie zobrazia 30 sekúnd pred skutočným ukončením aukcie!
.Boxes.Alerts.Preferences.Early.Title
Notify Early Offset
upozorniť skoré vyváženie

Loading…

mihu84

Translation changed

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore v rámci 5 sekúnd). Upozorňujeme, že táto funkcia funguje iba vtedy, keď je otvorené okno CB!
a month ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore v rámci 5 sekúnd). Pamatajte, ze tato funkcia je zapnuta iba v priade ze je otvorene okno CB.
2 months ago
Alarico2020

Source string changed

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
9 months ago
lukasko7002

Translation changed

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore )v rámci 5 sekúnd).
10 months ago
lukasko7002

Translation changed

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Okamžite poslať upozornenie keď je vysoká aktivita v CB (napríklad, 10 bitiek v jednom sektore )
10 months ago
lukasko7002

Translation changed

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
PoslaťOkamžite poslať upozornenie keď
10 months ago
lukasko7002

New translation

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant Alert when there is a high activity in GBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the GBG in-game window is opened!
Poslať
10 months ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionSlovak

Send an instant aAlert when there is a high activity in the Guild BattlegroundsGBG (for example, 10 fights in a single sector within 5 seconds). Please note that this function works only when the Guild Battlegrounds are open in gameBG in-game window is opened!
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.Alerts.Preferences.Battlegrounds.Info
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/sk.json, string 37