Username Barbie
Full name Ioana
Translations made 130
Suggestions made 10
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login April 28, 2021, 9:02 a.m.
Registration date April 28, 2021, 9 a.m.

Projects

FoE Helper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Are there players missing from the shortlist? Then close this box, click on the other two tabs at the bottom of the Social Bar (Neighbours, Guild Members, Friends) and then re-open this box.
Lipsesc jucători din lista scurtă? Apoi închideți această casetă, faceți clic pe celelalte două file din partea de jos a barei sociale (Vecini, Membri Ghilda, Prieteni) și apoi deschideți din nou această casetă.
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Group Name
Nume GRUPrup
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Drag & Drop the resource icons above to rearrange the average display yourself to determine a new sequence from the first attempt.
Poți muta pictogramelor bunurilor de mai sus, folosind drag & drop, pentru a stabili ordineTrageți și fixați pictogramele de resurse de mai sus pentru a rearanja singur afișajul mediu pentru a determina o nouă secvență de la primeia încercăriare.
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Negotiation has been cancelled
Negocierea a fost anulată
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Preference Order
Ordinea preferințelor
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Motivate/Polish Helper
Ajutor Motivare/Finisare
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Click on the neighbours tab in the game to unlock the event list of your neighbours
Faceți clic pe fila vVecini din joc pentru a debloca lista de evenimente a vecinilor
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Neighbours
Vecini
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Motivate/Polish
Motivare/fFinisare
2 years ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

ATTENTION: To update these values, you must scroll through all new events in the History Event tab in: Town Hall > News > Event History
ATENȚIE: Aceste valori sunt valabile numai dacă parcurgePentru a actualiza aceste valori, trebuie să derulați toate evenimentele noi din lista deîn fila Istoric evenimente din: Primărie> Știri> Istoricul evenimentelor
2 years ago
Browse all changes for user