Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Are there players missing from the shortlist? Then close this box, click on the other two tabs at the bottom of the Social Bar (Neighbours, Guild Members, Friends) and then re-open this box.
Lipsesc jucători din lista scurtă? Apoi închideți această casetă, faceți clic pe celelalte două file din partea de jos a barei sociale (Vecini, Membri Ghilda, Prieteni) și apoi deschideți din nou această casetă.
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Group Name
Nume GRUPrup
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Drag & Drop the resource icons above to rearrange the average display yourself to determine a new sequence from the first attempt.
Poți muta pictogramelor bunurilor de mai sus, folosind drag & drop, pentru a stabili ordineTrageți și fixați pictogramele de resurse de mai sus pentru a rearanja singur afișajul mediu pentru a determina o nouă secvență de la primeia încercăriare.
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Negotiation has been cancelled
Negocierea a fost anulată
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Preference Order
Ordinea preferințelor
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Motivate/Polish Helper
Ajutor Motivare/Finisare
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Click on the neighbours tab in the game to unlock the event list of your neighbours
Faceți clic pe fila vVecini din joc pentru a debloca lista de evenimente a vecinilor
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Neighbours
Vecini
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Motivate/Polish
Motivare/fFinisare
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

ATTENTION: To update these values, you must scroll through all new events in the History Event tab in: Town Hall > News > Event History
ATENȚIE: Aceste valori sunt valabile numai dacă parcurgePentru a actualiza aceste valori, trebuie să derulați toate evenimentele noi din lista deîn fila Istoric evenimente din: Primărie> Știri> Istoricul evenimentelor
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

GBs
Cladiri lLegendare
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Click on the friends tab in the game to unlock the event list of your friends
Faceți clic pe fila Prieteni din joc pentru a debloca lista de evenimente a prietenilor dvs.
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Click on the guild member tab in the game to unlock the event list of your guild members
Faceți clic pe fila membrilor ghildei din joc pentru a debloca lista de evenimente a membrilor ghildei dvs
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Guild Members
Membrii gGhildei
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

GBs
Cladiri legendare
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Click on the friends tab in the game to unlock the event list of your friends
Faceți clic pe fila Prieteni din joc pentru a debloca lista de evenimente a prietenilor dvs.
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

__days__ day(s)
__dayszile__ zi/zile
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Neighbors
Vecini
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Guild Members
Membrii gGhildei
a year ago
Barbie

Translation changed

FoE Helper / ExtensionRomanian

Offer Era
Era Oferi
a year ago

Search