Translation

.Boxes.BattleAssist.Title
Warning!
6/100
Key English Polish State
.Boxes.AuctionSettings.Title
Auction Settings
Ustawienia aukcji
.Boxes.AztecMiniGame.Description
the greener, the higher the chance for a hit:
im bardziej zielone, tym większa szansa trafienia:
.Boxes.AztecMiniGame.Title
Aztec Helper
Pomocnik Azteków
.Boxes.BattleAssist.Text.NextEra
You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z wyższej epoki (wyższej niż twoja obecna). Nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
.Boxes.BattleAssist.Text.Rogue
Your army has only Rogues remining. Either heal units using diamonds or retreat!
Twoja armia składa się tylko z Łotrów. Ulecz jednostki za pomocą diamentów, albo wycofaj się!
.Boxes.BattleAssist.Title
Warning!
Uwaga!
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Advice
Advice
Wskazówka
.Boxes.BattleAssistAAConfig.AllConfigs
All Advices
Wszystkie Wskazówki
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Bonus
Bonus
Bonus
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Exp
Explanation
Wytłumaczenie
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Explanation
1) When an opposing army has a bonus above the given threshold, the advice will be displayed. <br>2) To edit thresholds and advices, click into the table - confirm changes with Enter. <br>3) To remove an advice, save with an empty advice.
1) Kiedy przeciwna armia ma bonus powyżej podanej granicy, wskazówka będzie pokazana. <br>2) Żeby zmienić granice i wskazówki, kliknij w tabelkę - potwierdź zmiany enterem. <br>3) Żeby usunąć wskazówkę, zapisz ją jako pustą.

Loading…

toko

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

Warning!
StopUwaga!
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.BattleAssist.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 73