Translation

.Boxes.BattleAssist.Text.NextEra
You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
100/1190
Key English Polish State
.Boxes.AuctionSettings.Help4
When no bid was placed for a minute, the module starts again from the first row.
Kiedy nie złożono oferty przez 1 minutę, moduł zaczyna od nowa od pierwszego rzędu.
.Boxes.AuctionSettings.Help5
The module will calculate an addition value according to the first column and a multiplication value according to the second column and take the bigger value of the two
Moduł będzie obliczał wartość dodania zależną od pierwszej kolumny i mnożnik zależny od drugiej kolumny i weźmie najwyższą wartość z nich
.Boxes.AuctionSettings.Title
Auction Settings
Ustawienia aukcji
.Boxes.AztecMiniGame.Description
the greener, the higher the chance for a hit:
im bardziej zielone, tym większa szansa trafienia:
.Boxes.AztecMiniGame.Title
Aztec Helper
Pomocnik Azteków
.Boxes.BattleAssist.Text.NextEra
You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z wyższej epoki (wyższej niż twoja obecna). Nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
.Boxes.BattleAssist.Text.Rogue
Your army has only Rogues remining. Either heal units using diamonds or retreat!
Twoja armia składa się tylko z Łotrów. Ulecz jednostki za pomocą diamentów, albo wycofaj się!
.Boxes.BattleAssist.Title
Warning!
Uwaga!
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Advice
Advice
Wskazówka
.Boxes.BattleAssistAAConfig.AllConfigs
All Advices
Wszystkie Wskazówki
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Bonus
Bonus
Bonus

Loading…

toko

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z wyższej epoki (wyższej niż twoja obecna). Nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
2 months ago
toko

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
2 months ago
davidsonxx

Translation changed

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z przywyższłej ery. Jednak npoki. Nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
a year ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z przyszłej ery. Jednak nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
2 years ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above you current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
2 years ago
Snot

Source string changed

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a futurehigher era unit. However you still have the chance to heal them with diamonds!
2 years ago
pgierech

Suggestion accepted

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z przyszłej ery. Jednak nadal masz szansęożesz wyleczyć ich diamentami!
2 years ago
None

Suggestion added

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z przyszłej ery. Jednak nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
2 years ago
IvO

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z przyszłej ery. Jednak nadal masz szansę wyleczyć ich diamentami!
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.BattleAssist.Text.NextEra
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 71