Translation

.Boxes.AztecMiniGame.Title
Aztec Helper
16/120
Key English Polish State
.Boxes.AuctionSettings.Help3
When starting fresh, the module will start in row 1 of the settings and with each consecutive bid, the module will use the next line.
Zaczynając od nowa, moduł będzie zaczynał w pierwszym rzędzie ustawień i z każdą następną ofertą moduł będzie używał następnej linii.
.Boxes.AuctionSettings.Help4
When no bid was placed for a minute, the module starts again from the first row.
Kiedy nie złożono oferty przez 1 minutę, moduł zaczyna od nowa od pierwszego rzędu.
.Boxes.AuctionSettings.Help5
The module will calculate an addition value according to the first column and a multiplication value according to the second column and take the bigger value of the two
Moduł będzie obliczał wartość dodania zależną od pierwszej kolumny i mnożnik zależny od drugiej kolumny i weźmie najwyższą wartość z nich
.Boxes.AuctionSettings.Title
Auction Settings
Ustawienia aukcji
.Boxes.AztecMiniGame.Description
the greener, the higher the chance for a hit:
im bardziej zielone, tym większa szansa trafienia:
.Boxes.AztecMiniGame.Title
Aztec Helper
Pomocnik Azteków
.Boxes.BattleAssist.Text.NextEra
You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z wyższej epoki (wyższej niż twoja obecna). Nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
.Boxes.BattleAssist.Text.Rogue
Your army has only Rogues remining. Either heal units using diamonds or retreat!
Twoja armia składa się tylko z Łotrów. Ulecz jednostki za pomocą diamentów, albo wycofaj się!
.Boxes.BattleAssist.Title
Warning!
Uwaga!
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Advice
Advice
Wskazówka
.Boxes.BattleAssistAAConfig.AllConfigs
All Advices
Wszystkie Wskazówki
Key English Polish State
.Boxes.AuctionSettings.Help3
When starting fresh, the module will start in row 1 of the settings and with each consecutive bid, the module will use the next line.
Zaczynając od nowa, moduł będzie zaczynał w pierwszym rzędzie ustawień i z każdą następną ofertą moduł będzie używał następnej linii.
.Boxes.AuctionSettings.Help4
When no bid was placed for a minute, the module starts again from the first row.
Kiedy nie złożono oferty przez 1 minutę, moduł zaczyna od nowa od pierwszego rzędu.
.Boxes.AuctionSettings.Help5
The module will calculate an addition value according to the first column and a multiplication value according to the second column and take the bigger value of the two
Moduł będzie obliczał wartość dodania zależną od pierwszej kolumny i mnożnik zależny od drugiej kolumny i weźmie najwyższą wartość z nich
.Boxes.AuctionSettings.Title
Auction Settings
Ustawienia aukcji
.Boxes.AztecMiniGame.Description
the greener, the higher the chance for a hit:
im bardziej zielone, tym większa szansa trafienia:
.Boxes.AztecMiniGame.Title
Aztec Helper
Pomocnik Azteków
.Boxes.BattleAssist.Text.NextEra
You have lost a higher era unit (above your current era). However you still have the chance to heal them with diamonds!
Straciłeś jednostkę z wyższej epoki (wyższej niż twoja obecna). Nadal możesz wyleczyć ją diamentami!
.Boxes.BattleAssist.Text.Rogue
Your army has only Rogues remining. Either heal units using diamonds or retreat!
Twoja armia składa się tylko z Łotrów. Ulecz jednostki za pomocą diamentów, albo wycofaj się!
.Boxes.BattleAssist.Title
Warning!
Uwaga!
.Boxes.BattleAssistAAConfig.Advice
Advice
Wskazówka
ComponentTranslation
This translation Translated FoE Helper/Extension
Pomocnik Azteków
Following strings have different contexts but same source.
Translated FoE Helper/Extension
Pomocnik Azteków
Translated FoE Helper/Extension
Pomocnik Azteków
Translated FoE Helper/Extension
Pomocnik Azteków

Loading…

davidsonxx

New translation

FoE Helper / ExtensionPolish

Aztec Helper
Pomocnik Azteków
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.Boxes.AztecMiniGame.Title
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
js/web/_i18n/pl.json, string 70