Translation Information

Project website https://foe-helper.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Non Commercial 2.0 Generic
Repository https://github.com/mainIine/foe-helfer-website
Repository branch beta
Last remote commit Translated using Weblate (Italian) c704eb6
Weblate authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://i18n.foe-helper.com/git/foe-helper/website/
Filemaski18n/*.json
Monolingual base language filei18n/en.json
Translation file i18n/pl.json
mainline

Source string changed

FoE Helper / WebsitePolish

<p class="mt-4 text-justify">Looking for tools and apps that can help you play FoE? But Forge of Empires cheats are not your thing? Then you are exactly right here. The FoE calculator works with the data shown by Innogames unencrypted. These are prepared by our tools and made available to you in order to use one or the other advantage in the well-known online strategy game Forge of Empires.</p><p>For example, simply use the calculator to calculate how many forge points you need to deposit to make sure your guildmates or friends who are in the field are safe and can not be outbid. So you all win.</p><p>When you sign up and install Here you can download the <a href="https://docs.foe-helper.com/english/installing">Extension</a>, you can see who from your friends list regularly mops and who does not. So you can easily clean up your friends list in FoE.<br>Also, use the opportunity after the attack to see which sabotage is most successful. Produces the inferior only tool or is it still one or the other FP in it? This and much more is offered by the FoE calculator and the Forge of Empires extension for the Chrome browser. You can simply download these here and be pleased about successful attacks, the leveling of great buildings on Forge of Empires without Sniper and much more. Just have a look at the app's info page, where you'll find more information.</p>
a month ago
mainline

Source string changed

FoE Helper / WebsitePolish

<p class="mt-4 text-justify">Looking for tools and apps that can help you play FoE? But Forge of Empires cheats are not your thing? Then you are exactly right here. The FoE calculator works with the data shown by Innogames unencrypted. These are prepared by our tools and made available to you in order to use one or the other advantage in the well-known online strategy game Forge of Empires.</p><p>For example, simply use the calculator to calculate how many forge points you need to deposit to make sure your guildmates or friends who are in the field are safe and can not be outbid. So you all win.</p><p>When you sign up and install the <a href="/docs/en/indroduction?lang=enhttps://docs.foe-helper.com/english/installing">Extension</a>, you can see who from your friends list regularly mops and who does not. So you can easily clean up your friends list in FoE.<br>Also, use the opportunity after the attack to see which sabotage is most successful. Produces the inferior only tool or is it still one or the other FP in it? This and much more is offered by the FoE calculator and the Forge of Empires extension for the Chrome browser. You can simply download these here and be pleased about successful attacks, the leveling of great buildings on Forge of Empires without Sniper and much more. Just have a look at the app's info page, where you'll find more information.</p>
a month ago
mainline

Source string changed

FoE Helper / WebsitePolish

<a href="/docs/enhttps://docs.foe-helper.com/english/website/citymap/" target="_blank">Information about city planner</a>
a month ago
toko

Translation changed

FoE Helper / WebsitePolish

The mail could not be sent!
Email nie może zostać wysłany!
5 months ago
toko

Translation changed

FoE Helper / WebsitePolish

Main city
Główne Miasto
5 months ago
Ixia

Source string changed

FoE Helper / WebsitePolish

The mail could not be sendedt!
6 months ago
Ixia

Source string changed

FoE Helper / WebsitePolish

Main city
6 months ago
None

Committed changes

FoE Helper / WebsitePolish

Committed changes 7 months ago
toko

Translation changed

FoE Helper / WebsitePolish

<p class="mt-4 text-justify">Looking for tools and apps that can help you play FoE? But Forge of Empires cheats are not your thing? Then you are exactly right here. The FoE calculator works with the data shown by Innogames unencrypted. These are prepared by our tools and made available to you in order to use one or the other advantage in the well-known online strategy game Forge of Empires.</p><p>For example, simply use the calculator to calculate how many forge points you need to deposit to make sure your guildmates or friends who are in the field are safe and can not be outbid. So you all win.</p><p> Here you can download the <a href="https://docs.foe-helper.com/english/installing">Extension</a>.</p>
<p class="mt-4 text-justify">Szukasz narzędzi i aplikacji, które mogą pomóc Ci grać w FoE? Ale oszukiwanie ci się nie podoba? W takim razie jesteś w dobrym miejscu. Kalkulator FoE działa na niezaszyfrowanych danych pokazanych przez Innogames. To są przygotowane przez nas narzędzia i udostępnione Tobie, żebyś mógł użyć ich przewagi w dobrze znanej grze strategicznej online Forge of Empires.</p><p>Na przykład, po prostu użyj kalkulatora, żeby policzyć ile punktów rozwoju musisz wpłacić, żeby mieć pewność, że Twoi koledzy z gildii lub znajomi w polu są bezpieczni i nie mogą zostać przebici. Więc wszyscy wygrywacie.</p><p>Kiedy się zarejestrujesz i zainstalujesz <a href="/docs/en/indroduction?lang=pl">Rozszerzenie</a>, będziesz mógł zobaczyć, kto z Twoich znajomych regularnie pomaga a kto nie. Więc możesz prosto oczyścić listę swoich przyjaciół w FoE.<br>Również, użyj okazji po ataku, żeby zobaczyć który atak jest najbardziej skuteczny. <span style="display: none;"><!-- wtf is this shit? it makes no sense! rewrite please! --> Produces the inferior only tool or is it still one or the other FP in it?</span> To i jeszcze więcej jest oferowace przez kalkulator FoE i rozszerzenie Forge of Empires. Możesz po prostu pobrać to tutaj i być zadowolonym z udanych ataków, zamykania poziomów pereł architektury i jeszcze więcej. Rzuć okiem na stronę informacyjną aplikacji, gdzie znajdziesz więcej informacji.</p>
7 months ago
toko

Marked for edit

FoE Helper / WebsitePolish

<p class="mt-4 text-justify">Looking for tools and apps that can help you play FoE? But Forge of Empires cheats are not your thing? Then you are exactly right here. The FoE calculator works with the data shown by Innogames unencrypted. These are prepared by our tools and made available to you in order to use one or the other advantage in the well-known online strategy game Forge of Empires.</p><p>For example, simply use the calculator to calculate how many forge points you need to deposit to make sure your guildmates or friends who are in the field are safe and can not be outbid. So you all win.</p><p> Here you can download the <a href="https://docs.foe-helper.com/english/installing">Extension</a>.</p>
<p class="mt-4 text-justify">Szukasz narzędzi i aplikacji, które mogą pomóc Ci grać w FoE? Ale oszukiwanie ci się nie podoba? W takim razie jesteś w dobrym miejscu. Kalkulator FoE działa na niezaszyfrowanych danych pokazanych przez Innogames. To są przygotowane przez nas narzędzia i udostępnione Tobie, żebyś mógł użyć ich przewagi w dobrze znanej grze strategicznej online Forge of Empires.</p><p>Na przykład, po prostu użyj kalkulatora, żeby policzyć ile punktów rozwoju musisz wpłacić, żeby mieć pewność, że Twoi koledzy z gildii lub znajomi w polu są bezpieczni i nie mogą zostać przebici. Więc wszyscy wygrywacie.</p><p>Kiedy się zarejestrujesz i zainstalujesz <a href="/docs/en/indroduction?lang=pl">Rozszerzenie</a>, będziesz mógł zobaczyć, kto z Twoich znajomych regularnie pomaga a kto nie. Więc możesz prosto oczyścić listę swoich przyjaciół w FoE.<br>Również, użyj okazji po ataku, żeby zobaczyć który atak jest najbardziej skuteczny. <span style="display: none;"><!-- wtf is this shit? it makes no sense! rewrite please! --> Produces the inferior only tool or is it still one or the other FP in it?</span> To i jeszcze więcej jest oferowace przez kalkulator FoE i rozszerzenie Forge of Empires. Możesz po prostu pobrać to tutaj i być zadowolonym z udanych ataków, zamykania poziomów pereł architektury i jeszcze więcej. Rzuć okiem na stronę informacyjną aplikacji, gdzie znajdziesz więcej informacji.</p>
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 455 2,326 14,396
Translated 99% 453 2,207 13,573
Needs editing 0% 2 119 823
Failing check 0% 1 113 711

Last activity

Last change Sept. 30, 2023, 7:31 a.m.
Last author Tomasz

Activity in last 30 days

Activity in last year